Szansa na ułatwienia w żegludze do Rosji

0
663

Rosjanie przygotowują kolejne ułatwienia na rzecz turystyki żeglarskiej na ich akwenach. Wystąpili do swojego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o umożliwienie 72 godzinnego pobytu na terenie Bałtijska (baza Marynarki Wojennej) bez konieczności każdorazowego występowania o zgodę, a ponadto da to możliwość również 72 godzinnego postoju jachtu z załogą nie posiadającą wiz w nagłych przypadkach.

Te ułatwienia dotyczyć będą tych osób, których dane osobowe zostaną przekazane Rosjanom w terminie do końca stycznia br. Ponieważ Jachtklub Stoczni Gdańskiej przygotowuje kolejną edycję regat Eljacht Cup (14-16 czerwca) na trasie do Bałtijska, proponuje potencjalnym ich uczestnikom przekazanie danych osób mających wejść w skład załogi jachtu, co nie wyklucza możliwości skorzystania z zapewnienia sobie komfortu żeglowania po wodach rosyjskich przez załogi innych jachtów.

Lista osób przekazana zostanie Rosjanom najpóźniej w dniu 31 stycznia. Prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji innym, potencjalnie zainteresowanym.

Niezbędne dane osobowe:
1. Imiona
2. Nazwisko
3. PESEL
4. Miejsce urodzenia
5. Adres zameldowania
6. Seria i numer paszportu

Autor: Andrzej Szrubkowski

Komentarze