Świadectwa „ORC International” i „ORC Club” na rok 2011

0
431

Na tej samej stronie można zalogować się do serwisu „ORC SAILOR SERVICES”, który umożliwia wygenerowanie świadectwa testowego w oparciu o dane z lat 2009 i 2010 istniejące w bazie ORC. Można sprawdzić jaki wpływ będą miały zmiany np. w takielunku i ożaglowaniu w świadectwie na 2011 rok. Serwis jest płatny – 10 EUR za każdy certyfikat testowy.

Formuła wyrównawcza ORC dla jachtów morskich jest podstawową formułą regatową w Polsce stosowaną we współzawodnictwie zarówno jednostek sportowych jak i turystycznych. ORC umożliwia obliczanie bonifikat czasu przepłynięcia trasy regat, dla szerokiej gamy typów jachtów, przy użyciu prognoz prędkości wynikających z modeli komputerowych, opartych na podstawowych prawach hydro- i aerodynamiki. Organizacja ORC – Offshore Rating Council (www.orc.org) zarządza systemem, uaktualniając go raz w roku wraz z postępem w dziedzinie prognozowania prędkości. Pomiar jachtów oparty jest na uznanym międzynarodowym systemie pomiarowym IMS.

Polskie biuro pomiarowe ORC/IMC wydaje z upoważnienia Polskiego Związku Żeglarskiego, mającego umowę z organizacją ORC, dwa rodzaje świadectw:

1.       ORC International – dla jachtów o charakterze typowo sportowym, biorących udział m.in. w Morskich Mistrzostwach Polski, świadectwo oparte o pełne pomiary jachtu.

2.       ORC Club – dla jachtów zarówno sportowych jak i turystycznych, świadectwo oparte o pomiary uproszczone jachtu.

Oba świadectwa umożliwiają wspólną rywalizację w regatach formuły ORC Club. Wyścigi organizowane wyłącznie dla grupy ORC International są niedostępne dla jachtów ze świadectwami ORC Club.

Najłatwiej i najtaniej jest uzyskać świadectwo ORC Club.  Przykładowy koszt wydania świadectwa ORC Club dla jachtu o długości do 10 metrów wynosi 122,-PLN. Wznowienie tego świadectwa w kolejnych latach to koszt 60, PLN. Pomiar jachtu do uzyskania świadectwa ORC Club można wykonać osobiście i wyniki przesłać do biura pomiarowego na dwa sposoby:

– korzystając z formularza pomiarowego na polskiej stronie biura pomiarowego ORC/IMS w zakładce „Club” (www.ims.strefa.pl/club.html).

– korzystając z formularza pomiarowego na stronie organizacji ORC (www.orc.org) w zakładce „ORC Club ->On-line application”.

Pomiar zlecony do wykonania przez uprawnionego mierniczego to koszt 140,- PLN (jacht + dwa żagle).

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na polskiej stronie internetowej poświęconej formule pomiarowej ORC www.ims.strefa.pl.

 

Komentarze