Strefy ciszy na Jezioraku

0
2754

O obowiązujących strefach ciszy na Jezioraku rozpowszechniano wiele sprzecznych informacji. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła jaki jest stan prawny w tym zakresie wystosowując kierowany do Starosty Iławskiego wniosek o udzielenie informacji publicznej. oto wyniki tych działań.

Pan Maciej Rygielski
Starosta Powiatu Iławskiego
ul. Andersa 2a
14-200 Iława

 N/3/2014

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

            Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 
poz. 1198, z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. wskazanie na jeziorze Jeziorak oraz akwenach przyległych obszarów stanowiących strefy ciszy, z podaniem podstawy prawnej,
  2. wskazanie na jeziorze Jeziorak oraz akwenach przyległych obszarów, na których zakazany jest ruch jednostek 
    z spalinowym napędem mechanicznym, z podaniem podstawy prawnej.

uzasadnienie

W dostępnych publikatorach brak jest informacji w zakresie objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. 
Do 2012 r. na jeziorze Jeziorak znajdowały się znaki „strefa ciszy”, które zostały usunięte z powodu zlikwidowania tych stref lub zniszczenia znaków. Pojawiające się w mediach informacje w tym zakresie są sprzeczne i pozbawione podstaw prawnych. Uzyskane informacje zobowiązujemy się rozpowszechnić , w trosce o działanie w poszanowaniu prawa.
Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.

 

Aby nie było wątpliwości poniżej mapka Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego .

Reasumując:

Na jeziorze Jeziorak można używać do napędu łodzi silników spalinowych jedynie na szlaku żeglugowym, łatwo go znaleźć ponieważ jest oznakowany czerwonymi i zielonymi pławami.

Nie można używać do napędu łodzi silników spalinowych na odnogach bocznych tzn.:
– zatoka Widłągi
– jez. Płaskie

Za zgodą: http://navicula.org.pl/ 

Komentarze