STANOWISKA SIECIOWE NA JEZIORZE DĄBIE 2011

0
616

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa zorganizował w dniu 7 czerwca br. spotkanie, na które zaproszono Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, Prezesa ZOZŻ, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz przedstawicieli armatorów i rybaków prowadzących połowy na wodach Jeziora Dąbie.

Podczas spotkania i rozmów ze środowiskiem rybaków wyłonił się niepokojący obraz problemów, z jakimi borykają się w swojej codziennej działalności. Dotyczą one zwłaszcza kwestii zagospodarowania przestrzennego Jeziora Dąbie i terenów przyległych, planów pogłębienia toru żeglugowego i gospodarki rybackiej w aspekcie współegzystowania rybołówstwa oraz żeglugi, turystyki i rekreacji wodnej na tym akwenie. Bardzo dużo uwag krytycznych zgłoszono po adresem żeglarzy i motorowodniaków – ich zachowaniu na wodzie i w portach, a przede wszystkim uszkadzanie i niszczenie stanowisk sieciowych.

Wychodząc naprzeciw problemowi uszkadzania sieci rybackich, Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych RZGW przesłał mapy Jeziora Dąbie z naniesionymi
stanowiskami sieciowymi 2011 r.  Znajomość miejsc, gdzie są rozmieszczone sieci oraz przestrzeganie dobrych zasad żeglugi powinno zmniejszyć problem uszkadzania sieci.  Te mapy powinny znajdować się na każdym jachcie  żeglującym po wodach Jeziora Dąbie. Uważam również, że organizatorzy regat na tym akwenie powinny zwracać szczególną uwagę na to zagadnienie. A może do instrukcji żeglugi warto dołączać przynajmniej mapkę „dzienną”?

kpt. Janusz Charkiewicz

Komentarze