Śniadanie z europejskim i polskim przemysłem jachtowym

0
408

Najważniejszymi osobami obecnymi na spotkaniu byli: Paul Nemitz – Komisarz Europejski ds. Rozwoju i Koordynacji Polityki Morskiej oraz Roland Voper – członek Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.
Ponadto, wśród zaproszonych gości znalazły się osoby związane ściśle z sektorem, przedstawiciele stoczni jachtowych, prasy branżowej , członkowie zarządu PZŻ oraz YACHT EXPO.

Sektor na szczeblu europejskim zaprezentował i opisał Prezes EBI – Fritz Conyn. Vice Prezes POLBOAT – Sebastian Nietupski przedstawił rozwój przemysłu jachtowego w kraju, natomiast Igor Mitroczuk – Radca Ministra w Min. Gospodarki omówił plany ministerstwa dotyczące sposobów wsparcia branży.

Po w/w briefing-u , goście zostali zaproszeni do gdańskiej mariny , gdzie czekały na nich polskie flagowe jednostki – RAPTOR ze stoczni GALEON oraz DELPHIA 47 ze stoczni Dephia Yachts.  

Podczas rejsów , przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz EBI mogli się zapoznać z naszą produkcją. Została doceniona przede wszystkim wysoka jakość jachtów oraz zaawansowanie technologiczne.

„Zależy nam bardzo na czynnym promowaniu sektora na forum europejskim poprzez podobne spotkania branżowe, gdyż uważam, iż nie mamy się czym wstydzić, a wręcz przeciwnie powinniśmy pokazać Europie naszą siłę i gotowość do konkurowania z najlepszymi” – Sebastian Nietupski Wiceprezes POLBOAT

Komentarze