Sezon żeglarski 2012 otwarty !

0
343

Gdańskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, a w jego ramach Okręgowe
Otwarcie Sezonu Żeglarskiego i Motorowodnego, odbyło się 26 maja 2012
roku na Targu Rybnym i na Motławie. Żeglarze i  motorowodniacy uroczyście
podnieśli banderę na maszcie flagowym.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciel Marszałka
Województwa Pomorskiego – Kierownik Biura Rozwoju Dróg Wodnych Zbigniew
Ptak, władze Miasta Gdańska oraz Zarząd Gdańskiej Federacji Żeglarskiej.
Dla najmłodszych adeptów żeglarstwa przygotowano start w regatach klasy
Optymist, a dla starszym zaproponowano udział w wyścigu czołowych
trójmiejskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki
Gdańskiej, organizowany w ramach „Dni Gdańska”. Gdańska Federacja
Żeglarska zorganizowała Regaty o Puchar Gdańskiego Otwarcia Sezonu
Żeglarskiego rozegrane na trasie z Górek Zachodnich do Nowego Portu. Dla
gości przygotowano również pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu
ratowników Lifeguard Gdańsk, Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK, a także
paradę jachtów i pozostałych jednostek na Motławie.

Znamienną częścią uroczystości było wręczenie przez Prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego gratulacji dla żeglarzy:

 „Dla Pana Jerzego Pettke podziękowanie za całokształt działalności w szeregach Polskiego Klubu Morskiego.”

Jerzy Pettke – Członek Polskiego Klubu Morskiego od
1931 roku wywodzących się ze znanej rodziny polskich przedsiębiorców na
terenie Wolnego miasta Gdańska. Wychowanek pierwszego komendanta
żaglowca szkolnego Lwów oraz komandora sportowego PKM – T.
Ziółkowskiego. Wieloletni członek Zarządu Klubu PKM i Kapitan Sportowy
PKM. Instruktor i wychowawca wielu Polonii Wolnego Miasta Gdańsk (jako
harcerski działacz młodzieżowy) mimo wielu szykan i trudności z jakimi
spotykała się polska bandera w kresie przedwojennym w Gdańsku. Prowadził
działalność popularyzującą w środowisku regionalnym  zarówno morski
sport żeglarski jak i morską turystykę żeglarską poprzez organizację
imprez sportowych i kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej. Był
wielokrotnie bohaterem licznych filmów, audycji i artykułów związanych z
historią Gdańska i gdańskiego żeglarstwa.

 „Dla Pana Kapitana
Radosława Kowalczyka podziękowanie za godne reprezentowanie Polski
podczas regat MiniTransat klasy 6,5 w roku 2011.”

Radek Kowalczyk – trzeci Polak w historii regat Mini
Transat który przekroczył linię mety w brazylijskim porcie Salvador de
Bahia. Trzydziestosześcioletni szczecinianin z YKP Świnoujście
zrealizował marzenie życia i jest trzecim, po Kazimierzu Kubie Jaworskim
(1977) i Jarosławie Kaczorowskim (2007), żeglarzem z naszego kraju,
któremu udał się ten wyczyn! Regaty samotnych żeglarzy na jachtach o
długości 6,5 metra przez Ocean Atlantycki z Francji do Brazylii to jedno
z największych wyzwań sportowych. Ponad miesiąc na morzu, na
miniaturowej łódeczce, bez większości „oczywistych” zdobyczy
współczesnej technologii takich jak telefon satelitarny czy mapy
elektroniczne oraz komputer z aktualizowaną na bieżąco prognozą
pogody… Samo ukończenie ich wymaga niezwykłej determinacji oraz
wytrzymałości fizycznej – poza czysto żeglarskimi umiejętnościami. Z 79
jednostek na linii startu pierwszego etapu do mety w Brazylii dotarło
zaledwie 59, co świadczy o stopniu trudności tej imprezy.

„Z okazji 90-lecia istnienia klubu dla komandora PKM – Pana Piotra Mroczka”

Polski Klub Morski – założony 27 lipca 1922 r. z inicjatywy
wykładowcy Szkoły Morskiej w Tczewie kpt. Józefa Klejnot-Turskiego jako
„Pierwszy Polski Klub Yachtowy” w Gdańsku. Wśród 40 członków
rzeczywistych znajdowali się wysocy urzędnicy życia państwowego w WM
Gdańsku, Polsce i wysocy dowódcy wojskowi m.in. gen. Kazimierz
Sosnkowski, wiceadmirał Kazimierz Porębski, członek Rady Portu dyr.
Stanisław Grabski, jak również studenci i młodzież szkolna.

W 1922 r. klub posiadał dwa jachty:

  • „Witold” o pow. żagli 35m2, zbudowany z drewna dębowego, z
    nadbudówką, przekazany w 1923 r. do tworzącego się klubu Akademickiego
    Związku Morskiego przy Politechnice Gdańskiej.
  • „Halka” o pow. żagli 54 m2. Była jachtem regatowym, wzięła udział w
    pierwszych regatach na Zatoce Gdańskiej 6 sierpnia 1922. Dowódca: Jan
    Tomaszewski.

W 1927 r. został przemianowany na Klub Morski, prezesem został kmdr
Konstanty Jacynicz, kierownik wydziału wojskowego Komisariatu
Generalnego RP w Gdańsku. W 1928 r. ze środków ze zbiórki społecznej
zakupiono slup gaflowy o pow. 75 m2 żagli „Olga” (została sprzedana do
Y.K.”Gryf” LMiK w Gdyni w 1934 r.). Przystań klubu mieściła się wtedy w
małym basenie przy Kapitanacie Portu, przeznaczonym na postój łodzi
cumowniczych. Od 1929 r. kierownikiem sportowym został kapitan żeglugi
wielkiej Tadeusz Ziółkowski. W 1930 r. zakupiono s/y „Pirata” ex
„Reiter”, kuter pilotowy, zwodowany w Hamburgu w 1919 r.

Pod nazwą Polski Klub Morski funkcjonował od 1932 r. po połączeniu z
mającym charakter towarzyski Klubem Polskim, skupiającym
przedstawicieli gdańskiej finansjery. W roku 1936 Klub wydzierżawił od
Rady Portu plac o pow. 2 525 m2 wraz z budynkiem na Mewim Szańcu, z
małą przystanią, w której cumowały jachty i z małym domkiem klubowym.
Bosmanem klubu został oficer carskiej marynarki komandor Knorring. W
1932 roku nabyto jolkę s/y „Marylę”, w latach 1933-34 r. zbudowano jacht
„Korsarz”, w 1935 r. kupiono jolki olimpijskie: „Ryś” i „Jurek”, a w
1936 jacht klasy R-6 „Danutę”. W latach 1938 i 1939 r. zakupiono dwa
jachty o pow. żagli 30 m2 „Leona” i „Tadeusza”. Klub posiadał szalupy
„Zuch”i „Druh”.


Komentarze