SAJ PRZEPYTUJE BURMISTRZA HELU

0
324
Dnia 3 kwietnia w SSI pojawił się Andrzeja Colonela Remiszewskiego news o zamierzeniach inwestycyjnych w porcie helskim – http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2178&page=0 . Opinii   komentatorów nie pojawiło się wiele. A jest o czym pisać, o jest. Moje subiektywne odczucie jest takie – Burmistrz Helu pan Mirosław Wądołowski za żeglarzami nie przepada. Gdyby było inaczej – porządki i praktyki w porcie już bardzo dawno wyglądały by inaczej. W SSI o Helu było już kilka razy. Hel ma inne zmartwienia?
No cóż – organizacją żeglarska w Polsce, która naprawdę reprezentuje i broni interesów żeglarzy jest Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych (www.saj.org.pl).
Warto aby to przekonanie zostało dobrze utrwalone w świadomości naszej społecznosci. Dziś przeczytajcie pismo SAJ do Burmistrza miasta Hel.
Wkrótce następna interpelacja.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
_____________________________________________________
obraz nr 1

                                                                                                                                                                                        Gdańsk, 5 kwietnia 2013
 
Burmistrz Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel
 
Szanowny Panie Burmistrzu!
Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych w Gdańsku na wstępie pragnie wyrazić szczere zadowolenie z bliskiej perspektywy rozbudowy przystani żeglarskiej w Helu. Zwiększy to jeszcze atrakcyjność Waszego miasta i poprawi bezpieczeństwo żeglarzy. Ponieważ miejsca postojowe to jednak tylko warunek wstępny uzyskania właściwej jakości portu, zwracamy się w imieniu naszych członków z uprzejmą prośbą o udzielenie na piśmie na nasz adres albo też w drodze mailowej informacji publicznej w następujących kwestiach:
1.      W jaki sposób będzie w nadchodzącym sezonie (i kolejnych) wykorzystywany dla potrzeb żeglarstwa budynek w porcie, potocznie określany jako „helskie jajo”. Czy będzie tam podstawowe zaplecze dla żeglarzy, możliwość uzyskania prognoz meteorologicznych, skorzystania z dostępu do komputera, suszarnia mokrej odzieży, łazienki, sanitariaty, myjnia naczyń, pralka, mała gastronomia, ewentualnie poczekalnia-schronienie dla załóg?
2.      Czy i w jaki sposób zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół wymienionego budynku, do ubiegłego roku stanowiące negatywna wizytówkę Pańskiego pięknego i gościnnego miasta?
3.      W jaki sposób zostanie dostosowane do potrzeb zaplecze sanitarne, już w ubiegłych latach ilość jachtów goszczących jednorazowo w porcie przekraczała niekiedy 40. Jak zostanie wyliczona ilość niezbędnych stanowisk? Czy sanitariaty będą czynne w całym sezonie całodobowo?
4.      Jak zostanie rozwiązana formuła poboru opłat, współpraca miedzy miastem, a zarządcą portu, zmierzająca do ułatwienia załogom dostępu do infrastruktury portu, m.in. bez konieczności uciążliwego wnoszenia odrębnych opłat przy każdym skorzystaniu z toalety lub łazienki?
5.      Czy miasto podejmie jakieś kroki w kierunku ograniczenia hałasu panującego w porcie, w tym zakresie odnotować można na terenie miasta postęp w ostatnich latach, tym niemniej hałas pochodzący z imprez muzycznych odbywanych w „helskim jaju” oraz głośniki na statkach pasażerskich w sposób istotny utrudniają wypoczynek załóg jachtów.
6.      Czy miasto zaplanowało stworzenie możliwości tankowania paliwa przez jachty?
 
Z poważaniem
obraz nr 2

Za zgodą: kulinski.navsim.pl

Komentarze