SAJ ODNOTOWUJE SKROMNIUTKI SUKCES

0
433

Sezon rozpoczął się z impetem, większość już  żegluje, opieszali jeszcze malują podwodzia  antyporostówką, mało kto ma teraz głowę do śledzenia raportów z mozolnej pracy nad wdrazaniem swobody i  obrony żeglarzy. Spadła też „poczytność” nawet SSI. A więc przypominam – w wielkim pakiecie „uwalniania zawodów” znalazła się (nie sama z siebie) sprawa uprawnień do szkolenia żeglarskiego. Sprawa nieco marginalna, ale kolejny sukcesik  mamy. Idziemy do przodu, czas pracuje dla „liberatorów”. Tak paluszek po paluszku, a właściwie ekstrakcje  ząbka po ząbku. 

Poprosiłem Prezesa SAJ – Andrzeja Colonela Remiszewskiego o krótką, ale precyzyjną informację. Koniecznie – napisaną „przystępnym językiem”.

Wznieście toast. Tylko na jedna nogę !

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

———————————————————

UWOLNIENIE ZAWODÓW – NASZE MAŁE ZWYCIĘSTWO

13 czerwca 2013 późno wieczorem Sejm głosował poprawki senackie do ustawy „o uwolnieniu zawodów”. Między innymi poprawkę 143 dotyczącą uprawnień do szkolenia żeglarskiego opisanych w ust. 13 art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej.

Oto fragment stenogramu sejmowego:

„W 143. poprawce do art. 14 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o żegludze śródlądowej Senat proponuje w art. 37a uchylić ust. 13

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 143. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

 Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna  215. Za oddało głos 190 posłów, przeciwnego zdania było 239 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bez względnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął”.

Wyniki głosowania z podziałem pokazującym, które partie są reformatorskie, a które nie, znajdują się na stronie sejmowej:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=43&NrGlosowania=91 .

Przypomnijmy: Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych wystąpiła do ministra Gowina ze stosownym wnioskiem już 2 kwietnia 2012. W SSI było o tym tu:http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=1953&page=270 .

Minister naszego wniosku nie uwzględnił ale szczęśliwie, zapewne pod wpływem działaczy związków sportowych, dokonał w ustępie 13 minimalnej zmiany stylistycznej. To spowodowało, że temat wciąż był „na tapecie”.

Rada Armatorska SAJ mogła więc powtarzać wniosek w nieskończoność: na forum Rady Ministrów, potem kilkakrotnie w Sejmie, wreszcie, gdy Sejm przyjął gowinowską wersję zapisu, także w Senacie. Tu senatorowie koalicji rządowej dzięki wsparciu senatora PO Marka Rockiego poprawkę przyjęli. Gdyby nie ta stylistyczna korekta, Senat nie mógłby dokonać zmiany! No a 13 czerwca Sejm nie zdołał jej odrzucić. Teraz czekamy na podpis Prezydenta RP i publikacje w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy: ustęp 13 ustanawiał monopol trenerów i instruktorów „właściwych związków sportowych” w szkoleniu osób zamierzających zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do uprawiania turystyki wodnej. Monopol ten dziś znika.

Jest to o tyle mniej ważne, że niedawno zniesiono obowiązek odbywania zorganizowanych szkoleń jako warunku dopuszczenia do egzaminu na patent. Ale jest to istotne z punktu widzenia zasad. I zdaniem niektórych, będzie miało także znaczenie przy obsadzaniu komisji egzaminacyjnych, co jednak wymagałoby nowelizacji dopiero co wydanego rozporządzenia dwóch ministrów.

Andrzej Colonel Remiszewski

——————–

PS. Na stronie SAJ w zakładce PRAWO pojawiły się dwa najnowsze rozporządzenia: o patentach i o egzaminach.`

Za zgodą: www.kulinski.navsim.pl/

Komentarze