Rok 2012 – Rokiem Władysława Wagnera

0
530

PYANA i Yacht Club WHITE SAILS zapraszają wszystkich polskich żeglarzy na Wagner Sailing Rally, British Virgin Islands, 21-22 stycznia 2012. Władysław Wagner jako Pierwszy Polski Żeglarz Opłynął Ziemie w latach 1932-1939.

W roku 2012 będą obchodzone trzy okrągłe rocznice Władysława Wagnera:
– 100 rocznica urodzin (Krzyżowa Wola, 17 września 1912)
– 80 rocznica rozpoczęcia rejsu (Gdynia, 8 lipca 1932)
– 20 rocznica śmierci (Floryda, 15 września 1992)

Polish Yachting Association of North America http://www.pyana.com/
Polish Canadian Yacht Club ”White Sails”, Toronto http://www.whitesailstoronto.org/

Pod koniec roku 2010 powstał komitet organizacyjny Wagner Sailing Rally zainicjowany przez Jerzego Knabe, który zaprasza wszystkich chętnych do współpracy. Komitet ten działa od grudnia 2010 i skupia przedstawicieli Bractwa Wybrzeża, Yacht Klubu Polski (Londyn), Polskiej Fundacji Morskiej i żeglarskich klubów polonijnych zrzeszonych w organizacji PYANA: White Sails (Toronto), Polski Klub Żeglarski (New York), Yacht Klub Polski (San Francisco), Jacht Klub Zawisza Czarny (Hamilton, Kanada) oraz Joseph Conrad (Chicago).

Uroczystości mające na celu uczczenie Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, który opłynął świat pod żaglami, zostały zaplanowane na 21-22 stycznia 2012 roku na Beef Island w archipelagu Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Wielu polskich żeglarzy mieszkających za granicą i w Polsce już zapowiedziało udział w tych uroczystościach. Jacht Klub White Sails, Toronto wyczarterował 8 jachtów na Wagner Sailing Rally. Informacje o czarterze jachtu na British Virgin Islands: Józef Aleksandrowicz, (jaleksan@hotmail.com), Antoni Kantor (anthony_kantor@yahoo.com).

Kalendarium rejsu Wagnera
– 8 lipca 1932 roku Wagner i Kornilowski wyszli z Gdyni na Zjawie I rozpoczynając swój rejs
– 1932-1933: Zjawa I, Gdynia – Dakar (Afryka) – Belem (Ameryka Południowa)
– 1934: Zjawa II, Kanał Panamski – Fidzi
– 1937-1939: Zjawa III, Ekwador – Tahiti – Bora Bora – Sydney – Dzakarta – Kanal Sueski – Gibraltar – Anglia
– 4 lipca 1939 o godzinie 16:20 Zjawa III przeszła trawers Faro (Portugalia), który Zjawa I przecieła 4 stycznia 1933r – zamknął się krąg wokół ziemi pod żaglami kolejnych jachtów Zjawa I, Zjawa II i Zjawa III.

Władysław Wagner, z powodu wojny, zakończył rejs w Anglii a nie w Gdyni jak planował. W czasie wojny, służyl w polskiej marynarce handlowej, dwa razy ratował się z tonących statków. Po wojnie osiedlił sie na British Virgin Islands a potem na Florydzie.

Uczestnicy wyprawy towarzyszący Wagnerowi na różnych etapach rejsu:
Rudolf Korniłowski (z Polski),
Frydson (z Portugalii),
Jozef Pawlica (z Panamy),
Władysław Kondratowicz (z Ekwadoru),
oraz Australijczycy: Dave Walsh, Sidney Smith, Bernard Plowright.

Książki o rejsie Wagnera:
Władysław Wagner: Podług słońca i gwiazd (1934), Pokusa horyzontu (1937), By the sun and stars (1987).
Anna Rybczynska: Pod żaglami dookoła świata, Prawda o Władysławie Wagnerze.

Więcej informacji: http://projektwagner2012.glt.pl/
Opracowanie: Ewa i Wiesław Hutny, Yacht Club”White Sails”, Toronto (whutny@yahoo.com)

Komentarze