Rejs Roku 2015 – komunikat Jury

0
234

 

KOMUNIKAT JURYobraz nr 1

NAJWYŻSZYCH  POLSKICH  TROFEÓW  ŻEGLARSKICH

NAGRÓD HONOROWYCH

„REJS ROKU 2015”  i „SREBRNY SEKSTANT”

(Nagroda Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

 

Już po raz 46, w salonie komendanta fregaty „Dar Pomorza” odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i  „Srebrny Sekstant”.

 

W obradach Jury 46-tej edycji nagród uczestniczyli:

 

kontradm. Czesław Dyrcz      przewodniczący Jury

Maciej Leśny                        wiceprezes PZŻ ds. morskich, przew. Kom. Żeglarstwa Morskiego

Zbigniew Stosio        sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ

Andrzej Radomski        przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

 

laureaci nagród Rejs Roku z lat ubiegłych:

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Cezary Bartosiewicz           Grotmaszt Bractwa Kaphornowców    

Jerzy Jaszczuk       

Hubert Latoś  

Andrzej Rościszewski

Ryszard Stasiak        przedstawiciel żeglarzy polonijnych        

 

publicyści morscy, pomysłodawcy nagrody „Rejs Roku – Srebrny Sekstant”     

Tadeusz Jabłoński   

Zenon Gralak          

Aleksander Gosk       

—————————————————————————————————————-

     Jury po analizie przedsięwzięć żeglarskich sezonu 2015, poddało ostatecznie ocenie 9  wypraw, o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, celów jak i stopnia żeglarskiej trudności. Ponownie dominowały wyprawy na wody wysokich szerokości zarówno na północnej jak i południowej półkuli.

 

      „Srebrnym Sekstantem” i Nagrodą Honorową „Rejs Roku 2015”,  Jury zdecydowało uhonorować kpt. Piotra Kuźniara, który w ramach szerokiego projektu ekspedycji na s/y „Selma Expeditions” poprowadził  wyprawy po wodach stref polarnych: południowej i północnej. W ramach ekspedycji Selma Antarktyda – Wytrwałość śladami Ernesta Schackletona dowodził na ekstremalnych etapach z Hobart na antarktyczne Morze Rossa z dotarciem do rekordowej szerokości 78 st. 43’926 S – odnotowane jako Światowy Rekord Guinnessa w kategorii „Nawigacja – najdalej na południe” i powrót przez Ocean Południowy – przylądek Horn do argentyńskiego Mar del Plata (15.01.-04.04.2015). We wrześniu i październiku tego samego roku poprowadził s/y „Selma Expeditions” w ramach projektu „Przejście Północno-Zachodnie śladem Amundsena i północnych wypraw polarnych” na trasie Grenlandia – Dutch Harbor na Aleutach. Wyprawy, których animatorem, organizatorem i na szczególnie trudnych etapach kapitanem jest Piotr Kuźniar to w pełni profesjonalnie przygotowane przedsięwzięcia o ambitnym żeglarsko programie z nawiązaniem do najwspanialszych morskich tradycji i bogatym edukacyjnym przesłaniu. Pokonanie bariery lodowej, żegluga po niedostępnym Morzu Rossa, zatknięcie bandery na najbardziej wysuniętej na południe pozycji w historii światowej żeglugi antarktycznej, opłynięcie Hornu to istotne punkty tej wyprawy. Na północy „Selma Expeditions” jako jedyny w 2015 roku i piąty w historii polski jacht pokonał z kolei Northwest Passage. W sumie podczas wyróżnionych wypraw kapitan Piotr Kuźniar na s/y „Selma Expeditions” przepłynął:

    na wodach Antarktyki z rekordem żeglugi „najdalej na południe” na Morzu Rossa (15.01.-4.04.2015 – 9 172 Mm) oraz

    na wodach Arktyki z pokonaniem Przejścia Północno Zachodniego (04.08.-18.09.2015 – 3 686 Mm).

      

Drugą Nagrodą Honorową „Rejs Roku 2015” Jury postanowiło przyznać dwóm równorzędnie ocenionym wyprawom:

 • kpt. Mariusz Koper, którypoprowadził s/y „Katharsis II” na regaty Sydney – Hobart i dalej „po kraniec świata”, którym uznano Zatokę Wielorybią na antarktycznym Morzu Rossa, z zakończeniem wyprawy w nowozelandzkim Auckland,

 • kpt. Maciej Sodkiewicz, który w ramach swych konsekwentnie realizowanych arktycznych projektów poprowadził s/y „Barlovento II” na rekordową północną szerokość 82 st. 37’018 N (w żegludze bez wmarzania w lód).

 

Trzecią Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2015” przyznano również dwóm równorzędnie ocenionym wyprawom:

 • kpt. Artur Krystosik w ramach projektu nawiązującego do wyprawy Ernesta Shackletona, poprowadził s/y „Isfuglen” (pol. „Zimorodek”) z Ushuaia – po opłynięciu Hornu na Wyspę Słoniową oraz Georgię Południową,

 • kpt. Jacek Guzowski na s/y „Eternity” odbył w ciągu 440 dni samotną oceaniczną wyprawę ze Świnoujścia przez atlantyckie wyspy, Nowy Jork, Karaiby z powrotem przez porty Europy do Świnoujścia.

 

Jury postanowiło także wyróżnić dwa kolejne żeglarskie rejsy:

 • Alaska – Patagonia – 8800 mil non stop” to pacyficzny etap wypraw s/y „Selma Expeditions” prowadzony przez kpt. Tomasza Łopatę. Był to najdłuższy, ponad dwumiesięczny rejs non stop polskiego jachtu w sezonie 2015 r.

 • Narvik 2015” to edukacyjna, nawiązująca do historii polskiego żeglarstwa wyprawa jachtu s/y„Stary”, którą poprowadził kpt. Maciej Krzeptowski, z załogami złożonymi z uczniów szczecińskich szkół, daleko poza koło polarne aż do arktycznego Svalbardu.

 

Trzecim wyróżnieniem Jury uhonorowało organizację Sail Training Association Poland (STAP) za wieloletnią działalność na rzecz morskiego wychowania oraz za konsekwentne od 5. lat organizowanie grudniowych rejsów dla młodzieży z dysfunkcją.  

 

Przyznano także nagrody specjalne:

 

Nagrodą specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego wyróżniono organizatorów zlotu Wagner Sailing Rally 2015 na Beef Island – integrujących środowisko żeglarzy polonijnych wokół osiągnięć Władysława Wagnera – pierwszego  polskiego żeglarza, który opłynął świat  pod żaglami pod polską banderą (1932 – 1939).

 

Nagrodąspecjalną Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynową Różą Wiatrów” uhonorowano kpt. Jerzego Wąsowicza – żeglarza wielkich zasług dla polskiej bandery, popularyzacji żeglarstwa, tradycji, organizatora pionierskich zlotów oldtimerów, żeglarskiego ambasadora Gdańska.

 

Tradycyjną nagrodą za dobrą robotę żeglarską Grotmaszt Bractwa Kaphornowców uhonorował kpt. Macieja Sodkiewicza – kaphornera, organizatora wypraw polarnych, poszukiwacza ambitnych żeglarskich wyzwań.

W e r d y k t   J u r y:

 

„Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2015”

 

Piotr Kuźniar za załogowe wyprawy polarne na s/y „Selma Expeditions” – na wody Antarktyki z rekordem południowej żeglugi na Morzu Rossa (15.01.-04.04.2015; 9 172 Mm) oraz Arktyki z pokonaniem Przejścia Północno-Zachodniego (04.08.-18.09.2015; 3 686 Mm)

 

II  Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2015”

 

 • Mariusz Koper za załogowy rejs na s/y „Katharsis II” – udział w regatach Sydney Hobart, na antarktyczne Morze Rossa do nowozelandzkiego Auckland; termin 26.12.2014–14.03.2015, dystans 7 945 Mm.

 

 • Maciej Sodkiewicz za rejs na s/y „Barlovento II” – realizacja dwuletniego arktycznego projektu oraz rekord północnej żeglugi jachtów sportowych bez wmarzania w lód;termin14.06.2014-08.10.2015, dystans ok. 8 852 Mm.

 

III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2015”

 

 • Artur Krystosik za załogowy rejs na s/y „Isfuglen” (pol. „Zimorodek”) śladami Ernesta Shackletona na Horn, Wyspę Słoniową, Georgię Południową; termin 09.02.-16.03.2015, dystans 2 800 Mm.

 • Jacek Guzowski za okrężny samotny rejs atlantycki na s/y „Eternity”; termin 09.08.2014-22.10.2015, dystans 14 877 Mm

 

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2015”

 

 • Tomasz Łopata za pacyficzny, załogowy rejs non stop na s/y „Selma Expeditions”; termin 22.09.-23.11.2015, dystans 8 769 Mm.

 • Maciej Krzeptowski za edukacyjną wyprawę „Narvik 2015” na s/y „Stary” z uczniowską załogą; termin  30.05.-09.08.2015, dystans 4 281 Mm

 • Sail Training Association Poland za 22 lata działalności na rzecz wychowania morskiego oraz współpracę z międzynarodową społecznością żeglarską.   

 

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego

 

Organizatorzy Wagner Sailing Rally 2015 – zlotu polonijnych żeglarzy, z aktywnym udziałem Mabel Wagner – żony Władysława, na Beef Island upamiętniającego osiągnięcia i sylwetkę Władysława Wagnerapierwszego  polskiego żeglarza, który opłynął świat  pod żaglami i polską banderą (1932 – 1939).

 

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów”

 

Jerzy Wąsowicz za wybitne dokonania żeglarskie, działania na rzecz popularyzacji żeglarstwa i wychowania morskiego oraz kultywowanie gdańskich tradycji morskich

 

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

 

Maciej Sodkiewicz za wykazanie podczas kolejnych wypraw polarnych pasji, uporu w dążeniu do realizacji celu, hartu ducha i przestrzeganie zasad dobrej roboty żeglarskiej.

 

Nagroda Magazynu Sportów Wodnych  „ŻAGLE”

Kolegium redakcyjne, tradycyjnie wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem przyznało nagrodę Jackowi Guzowskiemu za samotny rejs wokół Północnego Atlantyku. To przykład dobrej żeglarskiej roboty, realizacji wspaniałych marzeń i doskonały wzór do naśladowania dla wielu ambitnych żeglarzy. 

 

46 lat „Rejsu Roku” to w statystycznym skrócie, uwzględniającym tylko laureatów głównych nagród – „Srebrnego Sekstantu” – 43 jachtów, 44 kapitanów, w tym siedmiu uhonorowanych dwukrotnie, 17  wypraw dookoła świata, 14 rejsów polarnych, 11 startów w oceanicznych regatach, 3 kobiety, 4 żeglarzy polonijnych na najwyższym podium, 1 katamaran („Warta Polpharma”) i 1 jacht trójmasztowy („Zawisza Czarny”), a także 1 cudzoziemiec (związany z polskim żeglarstwem Czech – Richard Konkolski).

więcej informacji na stronie: http://rejsroku.pl/

Komentarze