Regaty Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

0
528

I REGATY  ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU  ŻEGLARSKIEGO

Świnoujście – Kołobrzeg- Darłowo – Dziwnów   – Świnoujście

30 czerwiec – 05  lipiec 2013 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

1. Organizator.

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń” pod patronatem Związku Portów i Przystani Jachtowych, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Adres Organizatora – SEJK Pogoń ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin  tel. 91-461-41-77,

e-mail sejk@fr.pl

2. Przepisy

Regaty przeprowadzone będą zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2013-2016.

 

3. Uczestnictwo

W regatach uczestniczyć mogą jachty  posiadające świadectwo pomiarowe KWR lub ORC

oraz nie posiadające świadectw pomiarowych.

 

4. Grupy  jachtów.

Jachty zostaną pogrupowane według następujących kryteriów:

– grupa I  –  jachty z pomiarem KWR o współczynniku pow. 1,29

– grupa II – jachty z pomiarem KWR o współczynniku od 1,2000 do 1.2899

– grupa III  – jachty z pomiarem KWR o współczynniku do 1,1999

        – grupa IV – jachty z pomiarem ORC

        – grupa V– oldtimery bez pomiarów wybudowane do dnia 31.12.1977 r.

        – grupa VI- jachty turystyczne bez pomiarów o długości do8,50 metrów

        – grupa VII – jachty turystyczne bez pomiarów o długości pow.8,50 metra

        – grupa VIII – jachty towarzyszące

Grupa zostanie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej pięć jachtów.

Grupa VIII nie będzie klasyfikowana.

Organizator regat może nie dopuścić do startu jachtu co do którego będzie miał wątpliwości w jego możliwość bezpiecznego udziału w regatach. Decyzja taka może zostać również podjęta podczas regat w przypadkach wątpliwości w zakresie umiejętności załogi, wątpliwości co do konstrukcji jachtu i w przypadku pogorszenia się pogody. Decyzje organizatora nie podlegają odwołaniu.

 

5. Zgłoszenia

 Zgłoszenia do wszystkich wyścigów regat na formularzu dostępnym w biurze Organizatora  prosimy składać lub przesyłać do dnia 27.06.2013 godz.15.00 na adres SEJK „Pogoń” podany w pkt. 1  oraz na adres piotr.stelmarczyk@gmail.com

 

Zgłoszenia będą przyjmowane także w Świnoujściu w dniu 30.06.2013 r. do godz. 20.00.

     Do zgłoszenia  należy dołączyć:

  • Kopię polisy ubezpieczenia ważnej w Regatach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
  • Dowód wpłaty wpisowego,
  • Kopię Świadectwa Pomiarowego. 

Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu plus 10 złotych od każdego członka załogi.   

Wpłacać je należy na konto Organizatora SEJK Pogoń”, Konto bankowe:
82 2030 0045 1110 0000 0224 3500 Bank BGŻ,  w biurze SEJK „Pogoń” lub w biurze regat w Porcie Jachtowym w Świnoujściu w dniu 30.06.2013  r.

 

6. Program regat

 

30.06.2013 niedziela godz.  20.00 – odprawa kapitanów Port Jachtowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

01.07.2013 godz. 09.00 – start do wyścigu Świnoujście – Kołobrzeg

02.07.2013 godz. 09.00 – start do wyścigu Kołobrzeg – Darłowo

03.07.2013 godz. 12.00 – start do wyścigu na redzie Darłowa

04.07.2013 godz. 09.00 – start do wyścigu Darłowo – Dziwnów

05.07.2013 godz. 10.00 – start do wyścigu Dziwnów – Świnoujście

05.07.2013 godz. 18.00 – zakończenie regat, rozdanie nagród, teren Portu Jachtowego w Świnoujściu.

Trasy wyścigów opisane zostaną szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

      Postoje w portach dla uczestników regat są bezpłatne.

Regaty uzna się za rozegrane gdy odbędzie się przynajmniej  trzy wyścigi.

 

7. Instrukcja Żeglugi

Dostępna będzie w biurze SEJK „Pogoń” w Szczecinie od 15.06.2013 r. oraz w dniu 30.06.2013 r. w Porcie Jachtowym OSiR w Świnoujściu a także na stronach internetowych www.regatyunityline.strefa.pl     www.marinas.pl  

 

8. Punktacja

  W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z przepisem A4 PRŻ .

  W grupach jachtów z pomiarem KWR oraz ORC kolejność na mecie ustalona będzie po

   przeliczeniu czasu przebycia trasy.

 

9. Nagrody

 Według komunikatu Organizatora

 

Zgłoszenie 

Zapraszamy do udziału w regatach

 

Fot. A. Kaźmierczak

Komentarze