Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

0
542

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH OPUBLIKOWAŁA PIERWSZY „RAPORT KOŃCOWY” DOTYCZĄCY WYPADKU ŻEGLARSKIEGO.

31 sierpnia 2012 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Ustawa weszła w życie 27 października 2012 r. Zadaniem Komisji jest badanie przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do wypadku morskiego i sformułowanie zaleceń dla zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa morskiego. Od rozpoczęcia  działalności Komisja rozpatrzyła 12 wypadków jachtowych. Odstąpiła od badania 11 wypadków.
Komisja rozpatrzyła pierwszy bardzo poważny wypadek i opracowała „RAPORT KOŃCOWY 13/13” z wypadnięcia za burtę i utonięcia członka załogi jachtu żaglowego QATRO. Pełny tekst raportu jest dostępny tutaj.
Polecamy uwadze szczególnie punkt 5.1. Raportu – Analiza przepisów dotyczących bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty oraz punkt 6. – Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Za zgodą: http://pya.org.pl 

Komentarze