Przystań jachtowa w porcie Hel

0
519

Tym razem Andrzej Colonel Remiszewski na serio o zamierzeniach inwestycyjnych w porcie helskim. Na temat tej przystani w SSI pisywano wielokrotnie. Przewaznie były to jednak opinie  negatywne. Hel dla żeglugi jachtowej jest portem o usytuowaniu „strategicznym”. Tu jachty szukają schronienia, tu sie czają przed skokiem na szerokie wody Bałtyku. Niestety zarówno  władze miasta, jak i  władze  portowe za żeglarzami nie przepadają. Mały zysk – sporo kłopotów. A na domiar złego – niedomagania organizacyjne przystani. Rozbudowa ponoć ma być sygnałem do zmian. Hel chce jednorazowo gościć do 55 jachtów „normalnej” wielkości”.

Cieszmy się (na w wyrost) !

Zobaczymy.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

———————–

PS. A tak na marginesie – co słychać w byłym Porcie Wojennym ?

_________________________________

Rozbudowa przystani jachtowej w Helu rusza wkrótce?
Zgodnie z zadaniami Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zainteresowałem się sytuacją panującą w porcie helskim. Wielokrotnie pisywano w SSI na temat kiepskiej jakości usług świadcz onych żeglarzom w tym pięknym mieście. O dziwnej organizacji obsługi, o jakości toalet i pryszniców o hałasie i o coraz częściej pojawiającym się zwykłym braku miejsc.
Ten ostatni problem ma szansę wkrótce zostać zażegnany. Zarząd Portu Morskiego HEL KOGA sp. z o. o. w Helu podejmuje jakże potrzebną inwestycję. Wygląda, że w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” firma kilkakrotnie powiększy ilość miejsc dla jachtów i poprawi bezpieczeństwo i komfort postoju. Poniżej zaczerpnięty ze strony miejskiej opis inwestycji z dnia 15 marca 2013 r. 
Oto link: http://www.gohel.pl/portal.php?aid=news&news=13633470995143069b6635d  
Rok temu w ramach kawału primaaprilisowego pisałem o planach budowy marin w Polsce. Kawałem pozostaje wybór organizatora tych budów (pisałem, że jest to pewne stowarzyszenie żeglarskie), na szczęście sam fakt budowy ma miejsce. Szczecin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo, Hel, Sopot, Mulnik. Czekamy na Władysławowo i Ustkę!
Andrzej Colonel Remiszewski

obraz nr 1

——————-
Trwałe korzyści gospodarcze:
Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do:
– wykorzystania istniejącej infrastruktury portowej w aspekcie obniżającej się rentowności rybołówstwa,
– poprawy warunków postoju (dostęp do wody i energii) i bezpieczeństwa cumujących jednostek,
–  wzrostu  ruchu turystycznego,
–  zwiększenia liczby osób zatrudnionych w turystyce,
– zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego niniejszym operacją i Gminy Hel.
Operacja będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych gdyż na jej wykonanie uzyskano:
1. decyzję Starosty Puckiego  nr ROŚ.6341.1.2.2012 z dnia 08.02.2012 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizację inwestycji.
2 pozwolenie na budowę Wojewody Pomorskiego o numerze  WI-II.7840.1.232.177.2012.OA  z dnia  28.05.2012r.
Uzyskano również:
– decyzję nr 165/16/24/11 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr GB4t/076/1141554/165/16/24/11 z dnia 23 listopada 2011 r. o pozwoleniu na wznoszenie konstrukcji    i urządzeń w polskich obszarach morskich 
– postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. nr DAiN-II-451-23/11 pozytywnie opiniujący wniosek Zarządu Portu
– postanowienie Ministra Środowiska DOOŚ-oa.400.44.2011.mko z dnia 03.10.2011r. opinia w sprawie pozwolenia na wznoszenie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 
– postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryb-air-02/029/14/11 z dnia 06.09.2011r
– postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-OAiK-6700/1022/11 z dnia 29.08.2011r. 
– postanowienie Ministra Gospodarki DRG-V-40233-13/11 z 22.08.2011r. 
– postanowienie Ministra Obrony Narodowej 18/DI/2011 z dnia 15 września 2011r.
Operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko, uzyskano w tym zakresie:
– opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
– decyzję Burmistrza Helu nr RGAI.604.4.2011 z dnia 27.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Całkowity koszt realizacji operacji obejmującej rozbudowę przystani jachtowej to 1.711.620 zł brutto.
Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z o. o. uzyskała na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 1.182.000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego za pośrednictwem Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Na wykonawcą robót budowlanych będących w zakresie inwestycji wybrana została  HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku.

 

Źródło: www.kulinski.navsim.pl

Komentarze