Przyjazny Brzeg!

0
512

Leszek Mulka – żeglarz, Człowiek Instytucja żeglarstwa prawdziwie turystycznego, VIP PTTK, opiekun Konkursu „Przyjazny Brzeg”, animator działalnosci stowarzyszenia miłośników Lwowa, którego artykuły czytacie w każdym numerze „Szkwału – poprosił o opublikowanie zaproszenia do udziału we wspomnianym konkursie na „lamach” SSI. Napisał wprost – „wtedy będę miał pewność, że przeczytają to wszyscy żeglarze”.

Co prawda ważna jest nadal zasada ekskluzywności publikacji w SSI, ale szczytny cel konkursu usprawiedliwia ten wyjątek. Było nie było winetkę tytułową SSI zdobi emblemat PB.
Miło mi pokwitować deklarację ufności w moc sprawczą naszego okienka.
Zyjcie wiecznie !
Don Jorge
————————————
XI edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
Trwa XI edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Już niedługo mija termin zgłaszania kandydatów. Tylko do 31 grudnia 2014 r. zbierane są zgłoszenia.
obraz nr 1

O nagrodę mogą ubiegać się także nowe, działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, także przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem
i znakowaniem szlaków wodnych. Również inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa. Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Można także zgłaszać własne przedsięwzięcia. Jest już sporo zgłoszeń, ale nie można pominąć żadnej wartościowej inicjatywy. Odkrywajmy nowe miejsca i inwestycje, nie tylko w najbardziej renomowanych miejscowościach, ale także w tych mniej znanych. Może to zrobić każdy – klub, organizacja, samorząd terytorialny, redakcja, osoba fizyczna – nawet sam zainteresowany. Zachęcam do przesyłania wraz ze zgłoszeniem dodatkowych materiałów – tekstów drukowanych i elektronicznych, prezentacji itp.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwę (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.,
2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel., faks, e-mail, www),
3. Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, 
przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.,
4. Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje),
5. Imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
6. Adres korespondencyjny, telefon, e-mail
7. Datę i podpis
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
z dopiskiem „Przyjazny Brzeg”
e-mail: ctw@pttk.pl ,
tel. 22-254-85-95
Regulamin konkursu i wzór zgłoszenia znajdują się na stronie: http://polskieszlakiwodne.pttk.pl/nagroda_przyjaznego_brzegu
Sekretarz Jury Konkursu
o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
 

Komentarze