Przetarg na restaurację w „Ekomarinie” w Giżycku

0
514

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14 w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu.

W skład lokalu wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 239,54m2 wyszczególnione w sposób następujący:
– sala restauracyjna – o powierzchni 94,64 m2
– zaplecze kuchenne – o powierzchni 144,90 m2
Dodatkowo do lokalu przynależą:
– ogród zimowy – o powierzchni 90,50m2
– taras o powierzchni 215,80 m2 przyległy do lokalu
– pomieszczenie toalet powierzchni 28,60 m2

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 5 lat z możliwością przedłużenia umowy do lat 10.

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się na kwotę 8000 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10000 zł na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w branży gastronomicznej (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU W BIPIE www.bip.gizycko.pl (zakładka Przetargi) bezpośredni link: www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/127566/najem_lokalu_restauracyjnego_w_nowo_wybudowanym_kompleksie_porto

kontakt w sprawie przetrgu: Marian Mieńko Dyrektor MOSiR tel. 500 080 893 biuro@mosirgizycko.pl

Ekomarina – największy na Mazurach nowoczesny port pasażerski nad jez. Niegocin ze 138 miejscami do cumowania, ma być wkrótce otwarty!!

Ekomarina to doskonała oferta dla żeglarzy, turystów i inwestorów. Giżycko jest otwarte na współpracę  z podmiotami chcącymi inwestować w Ekomarinę np. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Port rozpocznie działalność od kwietnia 2011 roku. Uroczyste otwarcie planowane jest na Majówkę i Wielkie Otwarcie Sezonu, które co roku tradycyjnie odbywa się 2 maja z paradą jednostek pływających po kanale Łuczańskim i konkursem na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą. Na budowę portu o wartości ponad 19 mln zł Giżycko pozyskało środki unijne na 50 % wartości inwestycji.

Port jest usytuowany w bardzo atrakcyjnym miejscu, pomiędzy molem spacerowym nad jez. Niegocin a torami kolejowymi, przy głównej trasie spacerowej Giżycka, jaka może powstać pomiędzy terenami turystycznymi nad Niegocinem. W pobliżu Ekomariny budowana jest kładka nad torami, ze schodami po obu stronach promenady oraz windą dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami.  Będzie to doskonały punkt widokowy, ale co najważniejsze kładka połączy port i nabrzeże jez. Niegocin  z centrum miasta i pasażem, przy którym powstaje kompleks usługowo-turystyczny i kamienice z kawiarniami, restauracjami, apartamentami.

Basen portowy to keja dla jednostek pływających (106 stanowisk do 12 m długości i 32 stanowiska powyżej 12 m), 6 stanowisk serwisowych oraz slip. Żeglarze będą mieli dostęp do energii elektrycznej i wody. Na terenie portu będzie możliwość zimowania jachtów. Marina będzie Eko. Port wyposażony jest w system odbioru ścieków i nieczystości z jednostek pływających. Obiekt będzie ogrzewany i podgrzewany wodą z pomp cieplnych i systemów solarnych.

W budynku głównym portu o powierzchni blisko 2500 m2 ma się znajdować centrum informacji turystycznej, wieża widokowa, kapitanat portu i kasy portowe, centrum monitoringu ekologicznego dróg i akwenów wodnych, galeria do wystaw fotografiki i form wizualnych o tematyce wodniackiej i związanej  z jeziorami, ośrodek szkoleniowy ratowników, wodniaków, żeglarzy, nurków, wędkarzy, ekologów, posterunek policji, WOPR, pomieszczenia dla osób poszkodowanych podczas wypadków na wodzie, pomieszczenia usług związanych z obsługą wodniaków i motorowodniaków.

W budynku obok będą sanitariaty (412 m2), a budynku techniczno-gospodarczym (146m2) kuchnia do obsługi portu i pralnia. Cały teren został uzbrojony w sieć energetyczną, oświetlony, wybudowano 2900 m2 chodników, drogi, place wewnętrzne oraz parking na 172 miejsca postojowe: 168 dla samochodów osobowych i 4 dla autobusów. Parking przed mariną będzie całodobowo monitorowany.

 

Komentarze