Promocja książki o Darze Młodzieży – na Darze Młodzieży

0
876
obraz nr 1

 
 

Wydana drukiem w grudniu zeszłego roku książka autorstwa Daniela Dudy i Zbigniewa Urbany’ego „Trzeci w wielkiej sztafecie”, jako jej wydanie drugie w nowej szacie graficznej (pierwsze ukazało się w 1986 roku, w bydgoskiej oficynie Pomorze), uroczystej promocji doczekała się 22 stycznia br. i oczywiście nie gdzie indziej, jak właśnie na „Darze Młodzieży”, który niedawno po pobycie w stoczni remontowej zacumował przy Nabrzeżu Pomorskim na gdyńskim Skwerze Kościuszki.

 
obraz nr 2

 
Mimo zimnej aury na tę uroczystość przybyła liczna grupa osób, w tym kapitanów żeglugi wielkiej, dla których ów „Dar” darzony jest szczególnym sentymentem. Bo książka o której tutaj mowa opowiada o tym, jak i kiedy, przez kogo doszło do zbudowania następcy wysłużonego „Daru Pomorza”; statku szkolnego, któremu została nadana nazwa „Dar Młodzieży”. Statku lokującego się jako trzeci w polskiej sztafecie wielkich, szkolnych żaglowców – po „Lwowie” i „Darze Pomorza. 

Uczestników promocji najpierw powitał prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni, kpt.ż.w. dr inż. Henryk Śniegocki(w latach 1995-1997 dowodził tym „Darem”). Następnie o potrzebie wydania po raz drugi tejże książki opowiedzieli st. mech. Lechosław Bar (prezes Elbes Sp. z o. o., jeden z głównych ze strony młodzieży inicjatorów budowy nowego po „Darze Pomorza” żaglowca szkolnego) oraz red. Henryk Spigarski z Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. (Elbes i Fundacja podjęli się roli współwydawców „Trzeciego w wielkiej sztafecie”). 

obraz nr 3

Od lewej: Henryk Spigarski i Lechosław Bar

 

Tą potrzebą – podkreślili obaj – z jednej strony, to niemal całkowite wyczerpanie nakładu pierwszego wydania książki, zaś z drugiej – zeszłoroczny Jubileusz 30-lecia eksploatacji „Daru Młodzieży”. Aby tymże po raz drugi jej wydaniem niejako zachęcić do przygotowania odrębnej pozycji o tych 30 latach służby „Daru Młodzieży” w szkoleniu praktycznym przyszłych oficerów floty handlowej.

Aktu chrztu promowanej książki dokonała córka Zbigniewa Urbany’ego Ilona Urbanyi-Popiołek.

obraz nr 4

 

A z całą historią jak toczyła się batalia o pozyskanie środków na pokrycie kosztów budowy tegoż nowego „Daru” w ówczesnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, o udziale w niej wielu ludzi, zakładów pracy, załóg statków naszych armatorów, szczególnie Polskich Linii Oceanicznych, młodzieży z całego kraju, szczegółowo zapoznał współautor „Trzeciego…” prof. Daniel Duda, drugi bowiem zmarł w 2004 roku. 

obraz nr 5

Na ręce kpt.ż.w. dr. inż. Henryka Śniegockiego trafiło też ofiarowanych przez Lechosława Bara 30 egzemplarzy książki, jako materiału promującego żaglowiec w jego podróżach. 

obraz nr 6

Na zakończenie Ilona Urbanyi-Popiołek wspólnie z prof. Danielem Dudą podpisywali na pamiątkę książki. (ski)
 
obraz nr 7

 
 

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Komentarze