Program Edukacji Morskiej wraca na Pomorze

0
369

W tym roku szczególnie ważne będą aspekty ekologiczne dotyczące ochrony Bałtyku, a rejsom towarzyszyć będzie konkurs ekologiczny.

Program jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska. Dzięki pomocy instytucji partnerujących oraz wsparciu sponsorów – Marki Mleczna Kanapka oraz Grupy LOTOS S.A. udział w nim jest dla uczestników bezpłatny. W zeszłym sezonie, w jednodniowe rejsy w ramach Programu Edukacji Morskiej wypłynęło ponad 3,5 tysiąca uczniów gdańskich gimnazjów. Pierwsza edycja  zakończyła się wielkim powodzeniem, stąd też decyzja o kontynuowaniu i rozszerzeniu działań w kolejnym roku.

„Kiedy rok temu startowały pierwsze rejsy w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku – mówi Mateusz Kusznierewicz, pomysłodawca Programu – spełniało się moje wieloletnie marzenie o zarażaniu moją pasją młodych, o promowaniu żeglarstwa i dobrze pojętej edukacji morskiej. To, że idea Programu zdobyła taki poklask przerosło moje oczekiwania!”

W tym roku Program zostanie rozszerzony na szkoły w całym Województwie Pomorskim. Przy merytorycznej współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zostanie przeprowadzony konkurs ekologiczny, w którym udział mogą wziąć uczniowie wszystkich pomorskich gimnazjów. Konkurs startuje 6 maja, a prace można składać do 27 maja 2011 roku. Uczestnicy – dwuosobowe zespoły uczniów – pod opieką nauczyciela prowadzącego, mają za zadanie opracować poster lub ulotkę informacyjną na temat wybranego gatunku chronionego fauny lub flory Morza Bałtyckiego. Przez cały czas trwania akcji na stronie www.programedukacjimorskiej.pl zamieszczane będą opracowania tematów związanych z  Bałtykiem, przygotowane przez edukatorów Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG pod nadzorem prof. UG dr hab. Krzysztofa Skóry. W ten sposób organizatorzy chcą pomóc młodzieży poszerzyć zakres ich wiadomości, a tym samym przybliżyć wszystkim tematykę konkursu.

Nagrodami dla autorów najlepszych prac, w obu kategoriach, będą wakacyjne dwutygodniowe rejsy po Zatoce Gdańskiej na jachtach Programu Edukacji Morskiej oraz całodniowe szkolenie w Stacji Morskiej IOUG w Helu i w tamtejszym fokarium. Autorzy prac wyróżnionych zostaną nagrodzeni udziałem w rejsach jednodniowych.

Pierwsze rejsy w ramach Programu startują 4 maja 2011 roku, a 10 maja odbędzie się oficjalna inauguracja z udziałem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Ambasadora ds. Morskich Mateusza Kusznierewicza oraz przedstawicieli Partnerów i mediów.

Oficjalnym sponsorem Programu Edukacji Morskiej jest Kinder Mleczna Kanapka oraz, od tego roku, Grupa LOTOS S.A. Najnowsze informacje dostępne są na stronie www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl oraz na profilu Programu na Facebook

O Programie:
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbędą kilkugodzinne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej, w czasie których nauczą się podstaw żeglowania, uzyskają informacje z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Program ma na celu przybliżenie tradycji morskiej i dziedzictwa Gdańska jego młodszym mieszkańcom oraz pokazanie im możliwości, jakie daje życie w mieście położonym nad wodą. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Sponsorem Programu jest Kinder Mleczna Kanapka oraz Grupa LOTOS S.A.

Kontakt dla mediów:
Anna Karczewska
E-mail: anna.karczewska@vmgpr.pl
Tel: 722 500 500

 

Komentarze