Prawo na Jezioraku

0
1288

Od jakiegoś czasu toczy się dyskusja dotycząca uregulowań prawnych w sprawie uprawiania żeglugi na Jezioraku. Gdzie można pływać na silniku spalinowym, używać skutera wodnego? Czy są strefy ciszy? czy obowiązują limity prędkości lub mocy silników? Pytanie w tej sprawie zadałem w ubiegłym roku Staroście Iławskiemu, jego odpowiedź znajdziecie tutaj.  W grudniu 2014 r. ukazał się na łamach miesięcznika „Żagle” artykuł, w którym autor postawił kilka mocnych tez (zniesienie wszelkich zakazów) bez ich umocowania prawnego. Aby rozstrzygnąć tę kwestie przesłałem do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku zapytanie w tej sprawie – oto odpowiedź Dyrektora.

 

 

Odpowiedź uzupełniłem o 40 minutową rozmowę z Dyrektorem kpt. Marianem Kidajem, poniżej uporządkowane wnioski przedstawiające obecny stan prawny z  jego genezą.

  1. Rozporządzenie nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , na które powołuje się Starosta Iławski, zostało uchylone przez ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. dając jednocześnie delegację Sejmikom Wojewódzkim do stanowienia prawa w tym zakresie; Sejmik Województwa warmińsko-Mazurskiego nie podjął jeszcze takowej uchwały, od 5 lat nadal jest „w przygotowaniu”.
    SKUTEK – brak stref ciszy z uwagi na ochronę przyrody
  2. Znaki „strefa ciszy” zostały usunięte albowiem zostały ustawione przez Dyrekcję Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich i Jezioraka z pominięciem delegacji prawnej do takiego działania.
  3. Rada powiatu Iławskiego oraz Rady Gmin Iława i Zalewo nie podjęły uchwał o ograniczeniu żeglugi na niektórych akwenach , na mocy ustawy prawo ochrony środowiska.
    SKUTEK- brak stref ciszy z uwagi na ochronę akustyczna akwenów
  4. ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ GDAŃSKU z dnia 13 marca 2007r w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych Dziennik Urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. z 2007r., Nr 57 , poz. 937) uporządkowało żeglugę m.in. na Jezioraku ograniczając prędkość na szlaku żeglownym przebiegającym przez akweny otwarte (Jeziorak) do 15 km/h a na wodach kanałów do 6 km/h. Dodatkowo na wniosek Burmistrza Iławy na odcinku na południe od północnego krańca wyspy Wielka Żuława wprowadzono ograniczenie prędkości do 6 km/h. 

REASUMUJĄC 
Na Jezioraku i akwenach przyległych nie ma stref ciszy oraz stref zakazu ruchu jednostek z napędem spalinowym. Ograniczono jedynie maksymalne prędkości poruszania się jednostek.

Szkoda, że samorządy nie zadbały o perełkę wśród polskich jezior. Sam użyję silnika spalinowego w dawnych strefach ciszy tylko wtedy gdy będzie to absolutnie niezbędne.

no cóż bzdura lex sed lex

 

Za zgodą: http://navicula.org.pl 

Komentarze