Prawie 1000 latarni na sprzedaż!

0
1242

Prawie 1000 latarni na wybrzeżu kanadyjskim, łącznie ze słynną latarnią z Zatoce Peggy w Nowej Szkocji oraz latarnią Race Rocks w Kolumbii Brytyjskiej (prowincja Kanady) zostało wystawionych na licytację (na sprzedaż). W maju, Departament Rybołówstwa i Oceanów Kanady (DFO) ogłosił, że zgodnie z nową Ustawą o Ochronie Dziedzictwa Latarni Morskich, 480 aktywnych i 490 nieaktywnych latarni z wyłączeniem zamieszkałych latarni, stanowi nadwyżkę latarni w państwie (jest ich więcej niż potrzeba).

Oznacza to, iż latarnie mogą zostać zakupione przez indywidualne jednostki (pojedyncze osoby), samorządy miast oraz organizacje non-profit pod warunkiem, że uwzględnią i zachowają ich historyczne znaczenie (oznaczenie dziedzictwa) i potencjał turystyczny.
 
Jednakże, w przypadku aktywnych latarni, które stanowią pomoc nawigacyjną muszą nadal spełniać swoje zadanie. Nowy właściciel musi podpisać porozumienie z DFO, zezwalające na konserwację obiektu i punktu nawigacyjnego.
 
Potencjalni, nowi właściciele latarni są zdenerwowani niewielką ilością działań jakich mogą się podjąć oraz dodają, iż wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym związanym z zakupem i utrzymaniem latarni morskiej, ponieważ niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym (są zaniedbane).

Barry MacDonald, prezydent Towarzystwa Ochrony Latarni w Nowej Szkocji mówi, że ogłoszenie DFO jest „ogromnym rozczarowaniem”.

„Ogłaszając sprzedaż latarni, DFO stara się uniknąć odpowiedzialności za to, iż wprowadzenie Ustawy o Ochronie Dziedzictwa Latarni Morskich zajęła, aż 9 lat.”

DFO tłumaczy się, iż nadwyżka latarni w Kanadzie „mogłoby zostać zastąpiona prostszymi strukturami, których obsługa i konserwacja będzie bardziej opłacalna”.

Zainteresowane strony mają czas do maja 2012, aby uzyskać oznaczenie dziedzictwa tych latarni. Wniosek musi być podpisany przez 25 Kanadyjczyków w wieku powyżej 18  lat i wysłany do Ministra właściwego do spraw Parków Kanady. Ponadto, pisemne zobowiązanie do nabywania prawa własności i ochrony latarni należy składać do DFO, aby dana latarnia mogła otrzymać oznaczenie dziedzictwa.

Oprócz Ustawy o Ochronie Dziedzictwa Latarni Morskich, istnieją również inne programy rządowe, które pozwalają zainteresowanym nabyć lub wydzierżawić latarnie morskie.

Marek Ziarkiewicz
Redakcja SailBook.pl

Komentarze