PPJK – Zawiadomienie o Regatach Nord CUP 2012

0
273

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Baltic Sail Nord CUP 2012
30.6 – 8.7.2012 Gdańsk – Górki Zachodnie

1 PRZEPISY
1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
1.2 Będą stosowane przepisy klasowe startujących klas.
1.3 Instrukcja żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe.
1.4 Jeżeli występuje konflikt między językami, obowiązuje tekst angielski.

2 REKLAMOWANIE
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klas:
Akwen A – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku A
1. Puchar Europy Wschodniej klasy Snipe
2. Jachty klasy Europa
3. Jachty klasy OK Dinghy
4. Mistrzostwa Polski klasy Nautica 450
Akwen B – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku B
5. Mistrzostwa Polski klasy Hobie 16
6. Mistrzostwa Polski klasy Hornet
7. Mistrzostwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klasy 470
8. Jachty klasy Finn
Akwen C – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku C
9. Otwarte Mistrzostwa Polski klasy Micro
10. Jachty klasy 505
Akwen D – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku D
11. Jachty klasy Omega
Akwen E – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku E
12. Jachty klasyfikowane wg ORC Club
13. Jachty klasyfikowane wg KWR
14. Jachty w kategorii OPEN
15. Jachty klasyfikowane wg przepisów PPJK (klasy T1, T2, T3)
16. Jachty klasy Żagle 500
Akwen E – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku F
17. Mistrzostwa Polski Północnej klasy Delphia 24
3.2 Dla jachtów akwenu E zostanie rozegrany wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna,
który będzie wliczony również do klasyfikacji generalnej.
3.3 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.nordcup.pl, wraz z wymaganym wpisowym w terminie do 20.06.2012, na konto podane na stronie regat internetowej.
3.4 Zgłoszenia po 20.06.2012 będą akceptowane pod następującymi warunkami: wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego w biurze regat oraz wniesienie opłaty wpisowej przewidzianej dla zgłoszeń po 20.06.2012.

4 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w dniu 29.06.2012 od godz. 18.00

5 LOKALIZACJA REGAT
5.1 Dołączona mapka dojazdu pokazuje usytuowanie portu regat.
5.2 Dołączona mapka akwenu pokazuje usytuowanie obszarów regatowych

6 PUNKTACJA
6.1 Jeden wyścig musi być rozegranych, aby uznać regaty za ważne.
6.2 (a) Gdy zostanie rozegrane mniej niż 4 wyścigi, wynikiem jachtu w serii będzie suma jego punktów za wyścigi.
(b) Gdy rozegrane będzie od 4 do 8 wyścigów, wynikiem jachtu będzie suma
punktów jachtu z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.
(c) Gdy 9 lub więcej wyścigów zostanie rozegrane, wynikiem jachtu w serii będzie suma punktów za wyścigi z wyłączeniem jego dwu najgorszych wyników punktowych.

7 MIEJSCA POSTOJU
Jachty muszą stacjonować w przyznanych im miejscach w porcie jachtowym.

8 OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY
Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

9 SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE BASENY
W pobliżu jachtów kilowych, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

10 KOMUNIKACJA RADIOWA
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje telefony komórkowe.

11 NAGRODY
11.1 Mistrzostwa Polski: Trzy pierwsze załogi otrzymają medale Mistrzostw Polski.
11.2 Pozostałe klasy: Przewidziane są puchary dla pierwszych trzech miejsc w każdej klasie oraz jeden puchar w klasyfikacji za wyścig o Bursztynowy Puchar.
11.3 Przewidziane jest losowanie nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników regat.

12 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

13 UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat.

14 DODATKOWE INFORMACJE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorami pod
info@nordcup.pl.
Więcej informacji oraz informacje o noclegach na www.nordcup.pl.

Komentarze