PPJK kalendarz i Zawiadomienie o regatach

0
737

Zamieszczamy oficjalnie zawiadmienie organizatrwów dotyczące regat z cyklu PPJK na sezon 2016. Tegoroczne zmagania to już XXI edycja!

 

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2016

 1. 1.     INFORMACJE OGÓLNE

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów żaglowych składające się
z regat eliminacyjnych i finału. Głównymi celami regat PPJK są:

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce, poprzez rozgrywanie cyklu regat według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych);
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

W roku 2016 będzie rozegrana XXI-sza edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcami Pucharu Polski Jachtów Kabinowych:

 • 1996r – Zbigniew Kania
 • 1997r – Leon Wróbel
 • 1998r – Leon Wróbel
 • 1999r – Zbigniew Jodzis
 • 2000r – Przemysław Tarnacki
 • 2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel
 • 2002r – Wojciech Myśliwiec
 • 2003r – Wojciech Myśliwiec
 • 2004r – Robert Janecki
 • 2005r – Paweł Oskroba
 • 2006r – Wojciech Myśliwiec
 • 2007r – Ryszard Osmański.
 • 2008r – Tomasz Szychowiak
 • 2009r – Piotr Kula
 • 2010r – Karol Górski
 • 2011r – Tymon Sadowski
 • 2012r – Andrzej Wegner
 • 2013r – Andrzej Wegner
 • 2014r – Piotr Adamowicz
 • 2015r – Piotr Matwiejczuk

 

 1. 2.     ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentuje  Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 •  Andrzej Janowski – Prezes Zarządu i Komandor PPJK
 • Jarosław Bazylko  – V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor
 • Marek Lewandowski – Skarbnik
 • Zbyszek Kacprzak – Sekretarz Zarządu
 • Jacek Smuszkiewicz – Członek Zarządu
 • Piotr Wroński – Członek Zarządu

 Kontakt:

 Andrzej Janowski

e-mail: janmor@janmor.com.pl

 Jarosław Bazylko

e-mail jarek@ppjk.pl

 

 1. 3.     UCZESTNICTWO

 Klasy jachtów

 W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas: T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013÷2016 z późniejszymi komunikatami)oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy w regatach eliminacyjnych, pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.

Przynależność poszczególnych jachtów do klas (w razie wątpliwości) rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

Zawodnicy

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 1. sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne;
 2. sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału;
 3. w poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała -możliwe są tylko zmiany załogi
  (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego;
 4. sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach (zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie);
 5. sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce, a gdy to nie rozstrzyga – kolejno:
 • większa ilość zdobytych punktów;
 • lepsze miejsce w MPJK;
 • lepsze miejsce w DMPJK;
 • losowanie.

 

 1. 4.     PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 1. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 2. niniejszego Zawiadomienia o regatach;
 3. Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 4. Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016” z późniejszymi komunikatami (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl);
 5. Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych.

 

 1. 5.     KALENDARZ REGAT

 Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2015 na stronie www.ppjk.pl.  

 

 1. 6.     PUNKTACJA

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

W x (101 + 1000 log10(N/P))

gdzie:

W – współczynnik regat;

N – ilość zawodników sklasyfikowanych w danych regatach;

P – miejsce zajęte w regatach.

Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2016 ustala się następujące wartości „W”:

 • Regaty eliminacyjne    – 1.0
  • Regaty DMPJK             – 1.1
  • Regaty MPJK                – 1.2

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zaliczają się wszystkie wynik eliminacji.

Limit jachtów w klasach konieczny do uznania wyników, regat eliminacyjnych w klasyfikacji PPJK, ustala się na cztery (4).

 

 1. 7.     REGATY FINAŁOWE

Informacje ogólne

 1. Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się we wrześniu 2016r.
 2. Regulamin dokładna datę oraz miejsce rozegrania Finału Zarząd PPJK ogłosi do dnia 31 sierpnia 2016r.
 3. Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 4. Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi Zarząd PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 5. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane, Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostaną przyznane zwycięzcy najliczniejszej
  z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji).

 Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad.

 1. Do finału mogą wejść zawodnicy, którzy startowali minimum w 3 (trzech) regatach eliminacyjnych oraz spełniają warunki pkt. 2 do 5 rozdziału „Uczestnictwo”
 2. Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce).
 3. Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2016 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie (sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu)przez liczbę odpowiadającą  ilości  regat eliminacyjnych punktowanych w rankingu.
 4. W wypadku „remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami, decyduje większa frekwencja, kolejno na: MMPJK, DMPJK, a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie.
 5. W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale, prawo do startu przechodzi na innych zawodników, zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym, że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te.
 6. W przypadku, gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.

 Dyrektor PPJK

Jarosław Bazylko

 

PRZEWIDYWANY KALENDARZ  REGAT Pucharu Polski Jachtów Kabinowych  2016

 

MIESIĄC

DATA

NAZWA REGAT

MIEJSCE I AKWEN

ORGANIZATOR

GRADE

MAJ

30.04 – 01.05

 

 

 

 

7 – 8

Siwik Holyday CUP 2016 Mrągowo Open

Jez. Czos

MTR Czos

1.0

14 – 15

 

 

 

 

21-22

Salamander CUP

Zarzeczewo – Zalew Włocławski

Salamander SA i Yacht Club Anwil

1.0

27-29

 

 

 

 

CZERWIEC

3-5

Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP

Zarzeczewo – Zalew Włocławski

Yacht Club Anwil

biuro@yca.pl

1.1

11-12

Puchar Prezesa KOZŻ

Polańczyk – Jez. Solińskie

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

1.0

18-19

Żeglarski Puchar  Tarnobrzega

Tarnobrzeg CUP

Jez. Tarnobrzeskie

Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

1.0

25-26

Regaty „Na Powitanie Wakacji”

o Puchar Starosty Słupeckiego

jezioro Powidzkie

„Z Wiatrem i pod Wiatr”

 

1.0

LIPIEC

2-3

 

 

 

 

9-10

 

 

 

 

16-17

Puchar Czaplinka

Jez. Drawsko

Czaplineckie Bractwo Żeglarskie

1.0

23-24

Regaty Jakubowe w Wągrowcu

Jez. Durowskie

Klub Żeglarski Neptun

1.0

30-31

 

 

 

 

SIERPIEŃ

 

6-7

Augustów CUP

Augustów – Jez. Necko

PTTK Augustów

1.0

13-14

 

 

 

 

19-21

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

Jachtów Kabinowych

Memoriał Jacka Orlińskiego

Jez.Niegocin

KTŻ Szkwał, Ekomarina Giżycko

1.2

27-28

Żeglarski Puchar Iławy

Iława  –  Jeziorak

PHGT Pod Omegą

1.0

PAŹDZIERNIK

7 – 8

FINAŁ

Jez. Ryńskie

PPJK i port Bocianie Gniazdo

 

 

Komentarze