Poznaj Gdańsk od strony wody

0
540

Powstaną nowe produkty turystyczne, które wpłyną na ożywienie życia gospodarczego Gdańska, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców. Realizacja nowej infrastruktury ma przyciągnąć małe jednostki pływające, które wkomponują się w krajobraz Martwej Wisły i Motławy, a dzięki dodatkowym przystaniom – przyjąć większą liczbę żeglarzy i stworzyć nowe tereny rekreacyjne dla mieszkańców.

Program realizowany jest przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Partnerem w projekcie jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,  które prowadzi działania na rzecz ożywienia obiektu historycznego – Twierdzy Wisłoujście. W ramach Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku wybudowane ma być nabrzeże wraz z przystankiem dla tramwaju wodnego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku jest instytucją wspierającą działania promocyjne „Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”. Po zrealizowaniu projektu przejmie majątek w użytkowanie. Zadaniem MOSiR będzie także dokonanie wyboru operatora nowo powstałej infrastruktury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Do tego momentu ma zapewnić utrzymanie powstałej infrastruktury w stanie umożliwiającym osiągniecie zakładanych celów Projektu.

Strategia i koncepcja rozwoju sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska przewiduje uruchomienie dwóch linii tramwajowych od Mostu Zielonego w kierunku Wyspy Sobieszewskiej i Twierdzy Wisłoujście. Małe statki rzeczne do przewozu ludzi kursować będą między przystankami na stałych trasach ułatwiając komunikacje dla mieszkańców i turystów. Trasa linii tramwajowych otoczona obiektami o walorach kulturowych i przyrodniczymi stanowić będzie doskonałe sąsiedztwo dla inwestycji. Planowane połączenia drogą wodna spowodują dodatkowe alternatywne skomunikowanie z terenami przyległymi do rzeki przez co zwiększą jej atrakcyjność. W ten sposób projekt tworzy wartość dodaną do obecnej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez możliwość podróżowania i podziwiania panoramy miasta od strony wody.

Zakończenie realizacji wszystkich zadań planowane jest na koniec roku 2011-2012.

 

Komentarze