Powstaje Aleja Żeglarzy w Nowym Warpnie

0
542

Nowe Warpno rozpoczęło pierwszy etap rewitalizacji centrum miasta. Remont obejmuje centralny plac wraz z ulicą Źródlaną. W dalszej kolejności gmina planuje remont ratusza oraz generalną zmianę nawierzchni w obrębie układu staromiejskiego, polegającą na zastąpieniu dotychczasowej nawierzchni kostką granitową.

Dodatkowo, Nowe Warpno wprowadzi wokół ratusza brukową posadzkę, rozdzieli ruch pieszy od ruchu samochodowego. Ponadto, zostanie wymienione oświetlenie ulic oraz mała architektura. Rewitalizacja ma na celu przywróceniu historycznego wyglądu ulic, który sprawi, iż centrum zyska kameralny, elegancki wygląd. W zamierzeniach, Nowe Warpno ma stać się prawdziwą oazą dla żeglarzy, stąd pomysł, by zrewitalizowana ulica była typową Aleją Żeglarzy, gdzie właśnie ci najlepsi będą upamiętnieni.

Na Alei Żeglarzy pojawi się 12 tablic pamiątkowych upamiętniających wybitnych polskich żeglarzy. Jako pierwsze powstaną tablice kpt. Krzysztofa Baranowskiego i kpt. Andrzeja Mendygrała.

Uroczyste odsłonięcie tablic odbędzie się już jutro 18 czerwca o godz. 15:00 w Nowym Warpnie.

Koncepcja rewitalizacji została przygotowana przez Studio Projektowe Wojciecha Bala ze Szczecina. Gmina na rewitalizację ul. Źródlanej przeznaczyła 366.673,14 zł brutto. Całość zostanie pokryta ze środków budżetu gminy. Ulica Źródlana ma 60 m długości. Nawierzchnia ulicy będzie ułożona z kostki klinkierowej, na obrzeżach będą krawężniki granitowe, a dalej pas chodnika z kostki granitowej. Wzdłuż osi jezdni ułożonych zostanie 12 tablic upamiętniających wybitnych polskich żeglarzy. Pamiątkowe tablice o wymiarach 60 x 60 cm powstaną z brązu . Płyty wykona artysta plastyk, Romuald Wiśniewski z Gościna, a modele do odlania przygotuje znany szczeciński rzeźbiarz, Bohdan Ronin-Walknowski. Po obu stronach ulicy staną bramy wejściowe w formie łuku, z napisem Aleja Żeglarzy. Nad łukiem umieszczona zostanie kratownica, a szczyt zwieńczy rzeźba w kształcie trójżaglowego jachtu. Całkowita wysokość każdej z bram to 6,89 m, a szerokość 3,97.

Przeprowadzony zostanie również remont ratusza, na który gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1.433.817,89 zł.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Tokarski
Źródło: www.nowewarpno.pl

Komentarze