Powołano Żeglarską Ławę

0
564

27-10-2011 w Baszcie Łabędź w Gdańsku odbyło się spotkanie pomorskich żeglarzy dotyczące obchodów 90-lecia Polskiego Klubu Morskiego. Podczas spotkania przedstawiciele Związku, Federacji, klubów oraz żeglarzy powołali ŻEGLARSKĄ ŁAWĘ (wg listy obecności):

-Edward Kinas, Andrzej Lutomski, Leszek Batko, Maciej Polański z Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
-Jan Talik z Gdańskiej Federacji Żeglarskiej,
-Mariusz Pycz-Pyczewski ze  Stowarzyszenia Jachtów klasy OPAL,
-Maciej Kotas,  Jerzy Makieła ze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych,
-Edward Woronecki z Jacht Klubu „GDAŃSK”,
-Katarzyna Roznerska – żeglarka,
-Andrzej Wątrowicz z Jacht Klubu „PORTOWIEC”
-Andrzej Szrubkowski z Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej,
-Jacek Jakóbczyk, Piotr Mroczek z Polskiego Klubu Morskiego,
-Jacek Zieliński z SailBook.pl.

Zebrani zdecydowali, że Piotr Mroczek z PKM-u będzie pełnił funkcję Starszego Żeglarskiej Ławy i prowadził posiedzenie.

Po ożywionej dyskusji ustalono, iż podjęta zostanie próba rozszerzenia opracowania „90 lat PKM-u” na publikację „90 lat żeglarstwa morskiego” przy aktywnej pomocy środowiska żeglarzy z Pomorza. „Wodowanie” książki zaplanowano na 19-05-2012. Dzień ten będzie rekomendowany jako termin tradycyjnego „Gdańskiego Otwarcia Sezonu”. Kpt. Mariusz Pycz-Pyczewski poinformował o podjętych działaniach podnoszących rangę obchodów i zarysował skalę trudności przy opracowywaniu sylwetek wybitnych żeglarzy ostatniego 90-lecia.

Prezes POZŻ- Edward Kinas przedstawił założenia zmian strukturalnych Statutu PZŻ i POZŻ zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010. Po dyskusji ustalono, że złożony zostanie wniosek o wpisanie Żeglarskiej Ławy z Baszty Łabędź do organów kolegialnych Statutu. Prezes GFŻ- Jan Talik omówił istniejące animozje w kontaktach GFŻ-POZŻ. Wtórowali mu koledzy z SAJ: Maciek Kotas i Jerzy Makieła. W toku ożywionej dyskusji antagoniści znaleźli obszar możliwej współpracy z pożytkiem dla ogółu żeglarzy, z poszanowaniem odrębności celów swojej działalności. Przedyskutowano kontrowersyjne wymogi organizacji regat- imprez żeglarskich. V-ce Prezes POZŻ- Andrzej Lutomski przedstawił program wznowienia regat z wykorzystaniem infrastruktury, akwenu oraz wielkiego doświadczenia kolegi Andrzeja Szrubkowskiego z Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej.

Żeglarska Ława postanowiła wesprzeć starania na rzecz wyłonienia reprezentanta spraw żeglarskich,  wspierać inicjatywy i lobbing na rzecz pomorskiego żeglarstwa. Po czterech godzinach posiedzenie zamknięto, zobowiązując Starszego Żeglarskiej Ławy do zwołania posiedzenia za miesiąc.

Informacji udzielił Starszy Ławy Piotr Mroczek.

P.S
Pozostaje dodać że na dzień dzisiejszy ława mierzy 14mb, ale w razie potrzeby możemy ją wydłużyć o kolejne 6m!

Z Żeglarskim Pozdrowieniem,
Kpt. Jacek Zieliński
Redakcja SailBook.pl

Komentarze