Postulat ZPM Kołobrzeg ws. kursów żeglarskich

0
766

Szanowni Państwo

Przedstawiam Państwu pismo – postulat, jakie skierowałem w dniu 28.02.2013 do Pana Grzegorza Karpińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki dotyczące treści nowego projektu Rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

W opublikowanym projekcie Rozporządzenia datowanym na 20.02.2013 proponuje się, aby patent żeglarza jachtowego uzyskiwała osoba która ukończyła 16 rok życia. W poprzednim projekcie datowanym na 7.12.2012 była mowa o uzyskaniu patentu żeglarskiego po ukończeniu 12 lat. I w oparciu o ten projekt zainicjowaliśmy i rozpoczęliśmy szkolenie dzieci tak aby zakończyć je egzaminem na patent żeglarski przed wakacjami . Obecny projekt uniemożliwia uzyskanie patentów żeglarskich przez dzieci które rozpoczęły szkolenie w Kołobrzeskiej Akademii Żeglarstwa. W przyszłości będzie także eliminował uzyskiwanie patentów przez dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów co w świetle budowy kilkunastu portów jachtowych i przystani jachtowych Województwie Zachodniopomorskim uważam za kierunek błędny.

Dlatego proszę o mailowe wyrażanie swojego stanowiska na adres Ministerstwa Sportu: kontakt@msport.gov.pl popierającego treści naszego postulatu. Państwa zdecydowana reakcja może spowodować, że przepisy nie będą przeszkodą dla zdobywania patentów przez dzieci w wieku 12 lat chętne do uprawiania żeglarstwa oraz umożliwią uzyskanie patentów żeglarskich dzieciom, które rozpoczęły szkolenie . Z podobnym apelem zwrócę się do stowarzyszeń żeglarskich w Województwie Zachodniopomorskim, posłów, radnych Rady Miasta Kołobrzeg i Powiatu Kołobrzeskiego. Istnieje również możliwość podpisania się pod postulatem – podpisy zbieramy w Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg, przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu.

 

Prezes Zarządu Portu

Henryk Rupnik

 

Popieram postulat

Pismo – postulat

Komentarze