POLBOAT w Słowenii

0
389

W piątek 13 maja, miała miejsce konferencja poświęcona polskiemu przemysłowi jachtowemu. W spotkaniu uczestniczył Pan Ambasador RP Cezary Król oraz około 30 zaproszonych gości. Po krótkiej prezentacji polskiego przemysłu jachtowego dokonanej przez prezesa Andrzeja Janowskiego goście zadali serię pytań dotyczących możliwości współpracy.

Pomimo, iż Słowenia jest dwumilionowym krajem, z zaledwie 40 kilometrową linią brzegową zainteresowanie branżą wodną jest duże. Do dyspozycji członków Izby został przygotowany wykaz firm zajmujących się sportami wodnymi w Słowenii oraz zestawienie przedsiębiorców bezpośrednio zainteresowanych współpracą z Polską.

Warto również podkreślić, że w głównym hallu wystawy, przy okazji stoiska, na którym prezentowane były materiały reklamowe przekazane przez polskich członków zrzeszonych w Izbie, zaprezentowana została wystawa zdjęć największych polskich żaglowców. Udało się ją przygotować dzięki współpracy z Panią Bogumiłą Płachej z Ambasady RP oraz dzięki serdeczności Pana Marka Słodownika, który udostępnił zdjęcia żaglowców wraz z opisami.

Prezes Andrzej Janowski

Komentarze