POLBOAT w Chorwacji

0
611

W dniach 14 – 18 września odbyła się Narodowa Wystawa w Zagrzebiu. Polska kierująca obecnie pracami Unii Europejskiej w ramach Prezydencji , zorganizowała swoje stoisko prezentujące potencjał krajowej gospodarki. POLBOAT wspólnie ze stocznią DELPHIA zaprezentowały tam polski sektor jachtowy. W ramach imprezy odbyło się szereg rozmów promujących naszą branżę oraz naszych przedsiębiorców.

Doszło również do spotkań z najważniejszymi osobami w Chorwacji – Prezydentem Ivo Josipovič-iem , Panią premier Jadranaką Kosor , oraz z Premierem RP Donaldem Tuskiem , który przyjechał do Zagrzebia z pierwszą wersją traktau akcesyjnego. Na w/w spotkaniach udało się nam przedstawić potencjal i siłę naszego sektora.

’Naszym zadaniem jest w jak najszerszy sposób promować sektor zarówno wśród przedsiębiorców z innych krajów, jak i wśród europejskich elit politycznych. Idziemy w dobrym kierunku’ – Sebastian Nietupski,Wice Prezes POLBOAT

Komentarze