PODW – Kreatywność laureatów konkursu „Siła promocji – siła projektu” nagrodzona

0
468

– Cieszymy się, że projekty dotyczą spraw ludzkich, że nauka wraz z Funduszami Europejskimi służy ulepszaniu naszego życia – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego, podczas konferencji „Marketing projektów”, ogłaszając wyniki konkursu „Siła promocji – siła projektu”.

Celem konkursu było wyłonienie najlepiej promowanych przedsięwzięć finansowanych z  Programu Innowacyjna Gospodarka oraz popularyzacja wiedzy nt. znaczenia działań informacyjno-promocyjnych i ich wpływu na powodzenie całego projektu.

Pierwsze miejsce zajął Wydział Inżynierii Materiałowej z Politechniki Warszawskiej za promocję projektu „BIOIMPLANT – Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów oraz publikacją „Siła promocji – siła projektu. Dobre praktyki w promocji projektów PO IG”, prezentującej wyróżnionych beneficjentów oraz rady ekspertów dotyczące promocji przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem unijnym.

W strefie dobrych praktyk na wysokim, 9 miejscu znalazł się również realizowany przez MOSiR w Gdańsku projekt „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”.

  • Projekt: „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”
  • Projektodawca: Gmina Miasta Gdańska 
  • Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
  • Wartość projektu: 37,85 mln zł
  • Dofinansowanie z UE: 14,51 mln zł
  • Czas realizacji projektu: kwiecień 2010 – czerwiec 2012
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Źródło: http://www.mosir.gda.pl 

Komentarze