Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – Akademia Offshore

0
339

Odnawialne źródła energii w tym głównie morska energetyka wiatrowa, od samego początku budzą zastrzeżenia pod względem opłacalności inwestycji, stabilności przepisów prawnych, a także zbyt małej ilości przeprowadzonych badań naukowych.  Na jakim etapie jest obecnie planowanie przestrzenne obszarów morskich? Jakie są jego mocne strony, a jakie słabe?

Na te pytania starano się odpowiedzieć podczas III seminarium Akademii Offshore organizowanej  przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz partnerami branżowymi.  Cykliczne spotkania mają na celu poszerzanie wiedzy na temat planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych, a także dają możliwość dyskusji np. na temat nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Główny Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Cieślak, przedstawił koncept realizowanego studium uwarunkowań potrzebnego do stworzenia optymalnego planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Studium uwarunkowań gotowe będzie najpóźniej we wrześniu tego roku i będzie zawierało między innymi: analizy przestrzenne, modele siedlisk dennych, ocenę ryzyka wystąpienia rozlewów olejowych, a także określenie możliwych kierunków rozwoju i priorytetowych działań. Do czasu zakończenia pracy nad studium przewidziane są dwa spotkania konsultacyjne z zainteresowanymi osobami, aby jak wspomniał Andrzej Cieślak – każdy mógł być częścią tego projektu. Natomiast na przygotowanie strategicznego planu przewidziane jest od 30 do 36 miesięcy, a na jego wykonawcę najprawdopodobniej będzie rozpisany przetarg.obraz nr 1

Prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha, zaprezentował pilotażowe projekty planów zagospodarowania obszarów morskich, a także określił występujące bariery np. brak wyszczególnionych priorytetów ze strony państwa co do wykorzystania przestrzeni, brak wizji na rozwój ze strony gmin, wysokie koszty pozyskiwania informacji, brak kultury dzielenia się informacją, mała ilość dostępnych danych, nieufność interesariuszy, zmiany klimatyczne, problem z umiejscowieniem farm.

Akademia Offshore to nie tylko analiza bieżących aspektów polskiej energetyki wiatrowej, ale możliwość skonfrontowania działań z innymi krajami. Tym razem przedstawiono niemieckie doświadczenia, gdzie zaczęto od solidnych przygotowań prawnych,  skutecznej strategii i wyczerpującej dokumentacji, a następnie punkt po punkcie wprowadzano założenia, z jednoczesnym rewidowaniem ustaleń planistycznych.  W Polsce postawiono już konkretne pytania na temat tego co potrzeba zrobić, by zacząć w ogóle myśleć na temat budowy morskich farm wiatrowych, teraz szuka się odpowiedzi i odpowiednich strategii. Niech za przykład na następne działania posłuży niemieckie podejście, gdzie nie stawia się pytania „czy?” tylko „jak?”.

Źródło: http://morzaioceany.pl

Komentarze