Pierwszy biuletyn informacyjny Izby „Polskie Jachty”

0
465

Jako nowe władze wybrane w ubiegłym roku, chcielibyśmy na łamach w/w biuletynu informować Państwa o naszych działaniach, które poczyniliśmy lub planujemy poczynić w najbliższej przyszłości. Informacja takowa będzie wysyłana do wszystkich członków Izby co najmniej cztery razy w roku. Mamy nadzieję, iż naświetli to Państwu zakres naszych działań i pomoże wspólnie wypracowywać strategię rozwoju Izby w najbliższych latach.

Z pozdrowieniami

Zarząd Izby

BIULETYN 1/2011

W miesiącu maju ubiegłego roku odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu. Na spotkaniu zostały wyznaczone główne cele działalności na najbliższą kadencję. Są to:

CELE STRATEGICZNE:

1. podniesienie prestiżu Izby zarówno w sektorze jak i na świecie
2. Promocja członków Izby poza terytorium kraju – targi lub spotkania B2B
3. Pomoc członkom w ramach środowiska lokalnego w Polsce ( pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych )
4. Wpływ na gospodarcze ustawy rządowe dot. spraw członków Izby. Udział w pracach legislacyjnych.

PLANY MARKETINGOWE

Podjęto decyzję o przygotowaniu katalogu Izby na CD , ’ odpaleniu ’ nowej strony www w języku pol. i ang. , przygotowaniu ujednoliconego papieru firmowego i wizytówek. Działania te będą realizowane w ramach dostępnych środków finansowych.

SPRAWY STATUTOWE

Podjęto decyzję o przygotowaniu zmiany statutu o:
– nową klasyfikację branż
– nową formę przesyłania informacji do członków ( poczta elektroniczna )

W roku ubiegłym zarząd spotykał się jeszcze 4 razy. Udało się nam zrealizować następujące działania:

• w celu łatwiejszego kontaktu w branży jak i z organizacjami międzynarodowymi ICOMIA i EBI – została przyjęta zwyczajowa nazwa Izby – POLBOAT

• została utworzona nowa strona internetowa Izby: www.polboat.eu oraz nowa skrzynka pocztowa biura: office@polboat.eu

• została nawiązana bliższa współpraca z magazynem ŻAGLE , na łamach którego publikujemy najnowsze informacje dot. naszej działalności, a w/w gazeta stała się naszym PARTNEREM MEDIALNYM

• zostały sporządzone i wydrukowane nowe plakaty i ulotki Izby

• odbyliśmy następujące podróże zagraniczne:

– czerwiec 2010 Chicago – udział w międzynarodowej konferencji ICOMIA. Przedstawiciele: Philip Scott i Sebastian Nietupski.

– październik 2010 Ateny – na zaproszenie Polskiej Ambasady w Grecji wizytacja targów BOAT SHOW w Atenach. Przedstawiciele: Philip Scott i Sebastian Nietupski

– listopad 2010 Amsterdam – na targach METS spotkanie z przedstawicielami EBI ( European Boating Industry ). Przedstawiciele: Philip Scott , Sebastian Nietupski, Jerzy Rakowicz, Piotr Jasionowski.

• zostały pozyskane w Ministerstwie Gospodarki fundusze unijne na zapłatę składek członkowskich w ICOMIA i EBI. Składki te zostały w całości sfinansowane dzięki wsparciu w/w środków

• rozpoczęliśmy rozmowy z Raiffeisen Leasing w celu pozyskania nowego sponsora

• odbyliśmy spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w celu uzyskania informacji o możliwościach pozyskania środków unijnych dla naszych członków na imprezy targowe i reklamy medialne, jako że nasza branża została wytypowana przez w/w ministerstwo jako jedna z 15 sektorów, które będą mocno wspierane przez Polski Rząd na forum międzynarodowym.

• nawiązaliśmy współpracę z Klastrem Polskie Jachty w celu stworzenia KONSORCJUM POLSKIE JACHTY na potrzeby planów Ministerstwa Gospodarki dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych na imprezy targowe i kampanie medialne oraz spotkania B2B. Powodem stworzenia w/w konsorcjum jest możliwość łatwiejszego pozyskania środków wsparcia oraz w ramach porozumienia podział obowiązków wynikających z rozliczeń w/w pieniędzy przed ministerstwem

W związku z powyższym chcielibyśmy się spotkać ze wszystkimi członkami Izby na w/w targach w dniu 4 marca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Chcemy Państwu zaprezentować:

1. 5 letni promocyjny plan KONSORCJUM POLSKIE JACHTY. Plan zawiera pozyskanie dla Państwa środków unijnych na imprezy targowe i spotkania B2B oraz kampanie medialne. Dofinansowanie pokrywa 60 % kosztów wydatkowanych na w/w imprezy.
Wszystkie szczegóły zostaną zaprezentowane na spotkaniu przez przedstawicieli Izby i Klastra.

2. Promocyjne produkty Raiffeisen Leasing oraz Raiffeisen Bank, które pomogą Państwu w rozwoju firm oraz w sprzedaży waszych wyrobów.

 

Bardzo nam zależy na Państwa obecności i do zobaczenia w marcu

Zarząd Izby

Komentarze