Ostrzeżenie przed nowym olejem napędowym

0
433

Redukcja ilości siarki nie spowoduje szkód większości silników, jednak niektóre z nich będą wymagały użycia różnorodnych dodatków, czy dany silnik ich wymaga, żeglarze powinni dowiadywać się u producenta.

Nowe paliwo zawiera FAME, czyli estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang. FAME – Fatty Acid Methyl Ester). Jest to tzw. bio paliwo, otrzymywane z odnawialnych źródeł, co ma na celu redukcje zużycia światowych zasobów paliw kopalnych. Jednak może to powodować poważne szkody niektórym silnikom. Znane są przypadki pogorszania problemu drobnych zanieczyszczeń w zbiornikach, powodując blokowanie filtrów, czy problemów z odpowiednim uszczelnieniem przewodów paliwowych. Paliwa zawierające FAME, nie są przystosowane do długotrwałego przechowywania w zbiorniku, co może powodować pewne problemy podczas zimowania jachtu, lub planowanie dłuższego rejsu.

Ministerstwo Transportu zapewnia, że nawet 75 procent nowego paliwa nie będzie posiadać FAME, jednak może ono być niedostępne w niektórych miejscach Wielkiej Brytanii. Powstają już plany opublikowania mapy, na której pokazane zostaną obszary, w których dostępne jest paliwo, bez kłopotliwego dodatku.

Miejscowe stowarzyszenie żeglarskie jest zaniepokojone sytuacją, dlatego wystosowano list do Wiceministra transportu, postulując o:
•    Zakazanie dodawania FAME do wszystkich morskich paliw, argumentując to dużym ryzykiem awarii silnika na morzu, co może spowodować kosztowne usuwanie zanieczyszczenia,
•    Informowanie przez sprzedawców o specyfikacji i zawartości paliwa.

 

Komentarze