Ogromna inwestycja połączy Mazury i Augustów.

0
728

130 km nowego szlaku żeglarskiego łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Pojezierzem Augustowskim było tematem specjalnej konferencji, podczas której opracowano wstępne założenia budowy nieprzerwanej trasy żeglugowej. „To rewolucja w rozwoju północno-wschodniej Polski” – powiedział Krzysztof Piłat, Starosta Ełcki. Koszt największej inwestycji, w tym regionie od czasów budowy Kanału Augustowskiego w 1839 roku, szacowany jest na kwotę 500-600 mln zł w zależności od wyboru odpowiedniej koncepcji. W przedsięwzięciu tym bierze udział piętnaście samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W styczniu lokalne władze mają złożyć wspólny wniosek o środki na opracowanie projektu drogi wodnej do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Inwestycja ta nie powstanie bez większego wsparcia unijnego.
„Aż 90 km z planowanych 130 km stanowić będą naturalne zbiorniki. Przeprowadzenie dodatkowych 40 km trasy wodnej pomiędzy osiemnastoma zbiornikami wymagać będzie licznych śluz, kanałów, pochylni, mostów, wiaduktów, dróg dojazdowych, jak i dostępu do mediów” – napisano komunikacie. Jak zapewniają władze samorządowe trasę wyznaczono tak, aby w pełni zachować walory ekologiczne terenów i nie wkraczać na tereny obszaru Natura 2000. Cała trasa wodna ma być dostępna dla statków pasażerskich, żaglówek i kajaków, stwarzając przy tym znakomite warunki do powstania hoteli, portów, ośrodków wypoczynkowych, a co za tym idzie – nowych miejsc pracy. Samorządy zakładają, iż środki na etap projektowo-wykonawczy, w kwocie ok. 10 mln zł, zostaną przyznane w połowie 2014 roku. Kolejne trzy lata ma zająć dopracowanie szczegółów technicznych, zaś realizację projektu przewidziano na lata 2017 – 2019.

 

https://www.facebook.com/sternicy

Komentarze