NOWO-STARE WŁADZE KLUBU KAPITANÓW JACHTOWYCH

0
426

Od momentu utworzenia Klubu prezesem pozostaje kpt. j. Mieczysław Lewicki, wiceprezesami, kolejną kadencję, kpt. j. Urszula Teodorczyk i kpt. j. Mirosław Szymiec, a członkiem Zarządu KKJ kpt. j. Jerzy Domański.

Nową kadencję KKJ rozpoczyna w znacznie zredukowanym składzie personalnym. Jeszcze niedawno liczył 47 członków. Obecnie zrzesza tylko 27 posiadaczy patentów kapitana jachtowego lub jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Z listy członkowskiej usunięto bowiem nie angażujących się, mimo monitów, w działalność klubową i od dawna zalegające z opłacaniem składek.

Oczywiście, wszyscy kapitanowie jachtowi zainteresowani powrotem bądź zapisaniem się do Klubu, będą w nim serdecznie powitani po spełnieniu wymogów regulaminowych.

Warto dodać, że aktualnie jednym z najważniejszych zadań nowo wybranych władz KKJ jest doprowadzenie do utworzenia nad jeziorem Dąbie tzw. zakątków jachtowych – odpowiednio przygotowanych miejsc przeznaczonych do krótkotrwałego postoju jachtów.

 

Zygmunt Kowalski

Komentarze