Nowe regaty na Zatoce Gdańskiej!

0
396

Mamy przyjemność poinformować o nowych regatach na wodach Zatoki Gdańskiej. Odbędą się one z okazji 90 lecia Polskiego Klubu Morskiego i będą kontynuowane w latach następnych. Trofeum regat to legendarny Puchar Korsarza. Odbudowy tajemniczego Kompasu Kapitańskiego podjęła się Pracownia Artystycznych Wyrobów Szklanych „ArtGlass” na podstawie zebranych przez PKM informacji, zdjęć i opowieści. Fundatorem nagrody jest Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Ze względu na wartość pucharu będzie on przechodni – po każdej edycji regat będzie na nim umieszczana tabliczka z nazwą zwycięskiego jachtu. Na stałe będzie eksponowany w Baszcie Łabędź, siedzibie Polskiego Klubu Morskiego.

Regaty o Puchar Korsarza są wpisane przez Gdańską Federację Żeglarską do kalendarza Pucharu Zatoki Gdańskiej. Ich start odbywa się jednocześnie ze startem do regat SailBookCup, istnieje więc możliwość bezkolizyjnego startu w obu imprezach.

Poniżej pierwsze zdjęcia z pracowni ArtGlass.

Więcej informacji o regatach o Puchar Korsarza i SailBook Cup pod adresem sailbookcup.pl

Komentarze