Nowa junta Armatorów powołana

0
701
Tak szybko, jak to możliwe przekazuję lakoniczną, ale ważną informację z Walnego Wyborczego Zgromadzenia SAJ, które odbyło sie w sobotę 16 lutego 2013 w Sali Kominkowej Jachtklubu Morskiego „Neptun” w gdańskich Górkach Zachodnich.  Jak wiadomo – SAJ jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim, czyli ma swych członków rozsianych po całym kraju. Siłą rzeczy trudno liczyć, że wszyscy oni podejmą trud dorocznej dalekiej pielgrzymki do Górek, zwłaszcza w lutym, kiedy na drogach śnieżno i lodowato.. Nie mniej na sali widać było przyjaciół z Warszawy, Szczecina, Gniezna, Elbląga, Ustki…

obraz nr 1

NOWA RADA ARMATORSKA: Jerzy Makieła, Jaromir Rowiński, Andrzej Remiszewski, Jan Waloch, Edward Zając, Eugeniusz Ziółkowski i Włodzimierz Ring

.

Sprawozdanie kończącej kadencję Rady Armatorskiej zawierało liczne informacje o zakończonych lub jeszcze prowadzonych działaniach w interesie nie tylko armatorów jachtów, ale całego polskiego żeglarstwa rekreacyjnego. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium, w trakcie dyskusji działalność Rady Armatorskiej pod kierunkiem Prezesa Andrzeja Remiszewskiego została oceniona pozytywnie.
Przed nowa Radą Armatorską pojawiło się nowe wyzwanie, a konkretnie niezwykle niebezpiecznie brzmiące dla „przyjemniaczków” zapisy w projekcie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urzadzeń i wyposazenia statków nieobjętych umowami międzynarodowymi. Precyzyjnie sprawę przedstawi wkrórce Czytelnikom SSI Jaromir Rowiński.
 
obraz nr 2

wzmocnienie  
obraz nr 3

absolutorium  
obraz nr 4

Szczecin
.
Jachtów, zwłaszcza prywatnych w Polsce coraz więcej. Nic dziwnego, że i lobby dozorców naciska na wszystkie możliwe guziki.
Wybory nowej Rady Armatorskiej odbyły się bez niespodzianek. Ci, którzy sie sprawdzili od nowa założono cięzkie plecaki. Istotnym wzmocnieniem składu jest Jaromir Rowiński – członek SAJ od dawna, z którego konsultacji RA korzysta często. To marynarz z zawodu, którego hobby wydaje się być analiza projektów zapisów prawa 🙂
W Uchwale Walnego zgromadzenia mamy dwa wazne zadania: permanentnie prowadzenie śledzenia pojawiania się projektów nowych aktów prawnych oraz równie baczne przyglądanie się wzmożonej aktywności (rygory) administracji portów morskich (napływają niepokojace sygnały).
Witamy Jaromira w składzie  Rady Armatorskiej.
Prezesowi, Radzie Armarorskiej, Komisji Rewizyjnej, Konsultantom – wyrazy uznania !
Przyjrzyjcie się fotografiom. To ludzie, którzy naprawdę pilnują Waszych interesów.
Rada Armatorska:
Prezes – Andrzej Remiszewski
V-Prezes – Włodzimierz Ring
Skarbnik – Jan Waloch
Członkowie: Jerzy Makieła, Jaromir Rowiński,  Edward Zając, Eugeniusz Ziółkowski.
Komisja Rewizyjna:
Henryk Brylski
Katarzyna Rembarz
Urzędowe komunikaty na www.saj.org.pl
 
I jeszcze jedno – na targi Wiatr i Woda przywiozę plik druków Deklaracji do SAJ oraz Notatników Skippera (gratis dla rekrutów). Przypominam – składka miesięczna nadal tylko 5 zł/miesiąc
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge

Komentarze