Nasz Bolo – kursem na Żeglarza Roku ZOZŻ 2014!

0
611

Aż 50 rejsów na „Głowasiu”!

 

 

Znanego naszym i krajowym żeglarzom kapitana Wojtka „Bola” Maleikę nie trzeba przedstawiać. Do wielu ciekawych sukcesów i rejsów dodał w sezonie 2014 niespodziewane zwycięstwo w klasie A  (oraz bez podziału na klasy), w tegorocznych The Tall Ships Races, w pasjonującym pojedynku z największymi żaglowcami. Dokonał tego na „staruszku” Kapitanie Głowackim (o czym sam pisał m.in. w  „Żaglach” i Magazynie „Wiatr”), oraz opowiadał w szczecińskiej Tawernie „Pod Zardzewiałą Kotwicą” (wszystko pod hasłem – Jak „czarną balią” wygraliśmy tolszipy). 
Pierwszy raz naHenryku Rutkowskim”(bo w 1996 roku pod taką nazwą pływał obecny „Kapitan Głowacki”) Bolo wybrał się w miesięczny rejs z Trzebieży do Londynu i z powrotem. Był w tym rejsie załogantem i poznawał wszystkie zakamarki żaglowca, z którym jak się później okazało związał się na wiele lat. Wielokrotnie pływał na „Głowasiu” w rejsach Edukacji Morskiej jako oficer, m.in. z  kapitanem Bohdanem Dąbrowskim (obaj na zdjęciu). Obecnie sam jest kapitanem i samodzielnie prowadził kolejne rejsy m.in. Szczecińskiej Szkoły pod Żaglami. Łącznie odbył na „Kapitanie Głowackim” aż 50 rejsów, o czym poniżej, we wniosku o przyznanie Wojtkowi nagrody Żeglarz Roku ZOZŻ 2014, do której jest nominowany. Obecnie Wojtek wraz z grupą przyjaciół  przygotowuje  ponad 2-letni rejs dookoła świata, na pokładzie jachtu s/y „Wasal” (port macierzysty Szczecin). Start planują na koniec lipca br. (planowana trasa wyprawy na zdjęciu). Wojtek, pomyślnych wiatrów!!!(WS) 

                                                                        *****
    Zgłaszamy kandydaturę kpt. Wojciecha Maleika do nagrody Żeglarz Roku ZOZŻ 2014. Sezon żeglarski 2014 kapitan „Bolo” rozpoczął właściwie w grudniu 2013 r., dowodząc „Pogorią” w rejsie sylwestrowym, na Morzu Liguryjskim. Już wiosną 2014 odbył w sumie cztery rejsy na tym żaglowcu, w tym dwa kapitańskie, pływając z młodzieżą szkolną.

 

 

    Największym tegorocznym sukcesem kpt. Maleiki jest udział i zwycięstwo „Kapitana Głowackiego” w The Tall Ships Races 2014. Warto podkreślić, że „Głowacki” startował w klasie A, czyli w konkurencji z pozostałymi żaglowcami świata wygrał oba biegi, oraz całość regat, w tym także w czasie przeliczonym, bez podziału na klasy (czyli z wszystkimi ponad 80 jednostkami uczestniczącymi w „tolszipach” 2014). To niespodziewany i niepowtarzalny sukces tak małego i dość leciwego już żaglowca. Warto dodać, iż kpt. Maleika już wielokrotnie triumfował w TTSR we wcześniejszych latach, pływając jako zastępca kapitana na jachcie „Dar Szczecina”. Tegoroczne zwycięstwo było zapewne możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu Wojtka nabytemu w tych regatach, w tym na dużych żaglowcach.

 

 

Jesienią br. kpt. Maleika brał udział jako oficer w Niebieskiej Szkole, tj. szkole pod żaglami odbywającej się na „Fryderyku Chopinie”, żeglując ze Szczecina do Anglii. Później, w październiku, zorganizował i prowadził rejs pt. „50-tka Bola”, tj. swój 50-ty rejs na „Kapitanie Głowackim”, oczywiście jako kapitan. Przed końcem roku prowadził jeszcze kolejne rejsy jako kapitan żaglowca „Pogoria”, na Morzu Śródziemnym. Teraz przygotowuje wielką wyprawę dookoła świata…

    Łącznie w sezonie 2014 kapitan Wojtek Maleika:

  •     odbył 14 rejsów morskich
  •     w 8 z nich był kapitanem
  •     przepłynął 6500 Mm / 1405 godzin 
  •     wygrał regaty The Tall Ships Races 2014
  •     uczestniczył w szkole pod żaglami
  •     uczestniczył w rejsach z młodzieżą ze szkół (często prowadząc je)
  •     pływał po wodach Bałtyku, Morza Północnego oraz  Morza Śródziemnego

                                        Za załogantów „Bola” – Aleksandra Glinko                                  

Komentarze