Nagrody Żeglarskie Szczecina 2017

0
225

  Ważnym wydarzeniem dla całego naszego środowiska żeglarskiego, symbolicznie kończącym sezon 2016 roku, była zapowiadana wcześniej konferencja prasowa w Urzędzie Miasta, w czwartek 15 bm., na której prezydent Piotr Korzystek zapowiedział ustanowienie – od 2017 roku – specjalnych Nagród Żeglarskich Szczecina,  a członkowie Kapituły Nagród przedstawili bliżej jej założenia. Podpisane też zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a ZOZŻ, dotyczące fundowania przez ZOZŻ dwóch z tych nagród.

 

     Warto dodać – co podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski –  że właśnie te nagrody doskonale wpisują się w niedawno obchodzony nasz wspólny jubileusz 70-lecia polskiego żeglarstwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim,  w ramach czego powstała i jest stale powiększana o kolejne akcenty Szczecińska Aleja Żeglarzy. Zdobią ją już m.in. dwie postaci niezwykłych ludzi morza i żeglarstwa – Ludomira Ludka Mączki i Kazimierza Haski, a nieco dalej przy fontannie u stóp Wałów Chrobrego są dwie alegoryczne rzeźby legendarnych żeglarzy – Jana z Kolna i Wyszaka. Dzisiaj miasto Szczecin ustanawia narody żeglarskie m.in. imienia Ludomira Mączki i imienia Wyszaka, nawiązując zarówno do współczesnych osiągnięć naszych żeglarzy, jak i do historycznych, nawet legendarnych.

     Warto też przypomnieć, że takie narody, ogólnopolskie i inne –  Rejsów Roku i Żeglarzy Roku – od wielu już lat przyznawane są w kraju, m.in. przez PZŻ i Redakcję „Żagli”, a wśród ich laureatów jest wiele szczecińskich nazwisk, jak m.in. właśnie Ludek Mączka, jak Kazimierz Kuba Jaworski, jak Maciej Krzeptowski, Andrzej Armiński, Mirek Lewiński, i wielu innych. Do tej lisy dopisują się też laureaci naszych okręgowych nagród,  od 15 lat przyznawanych przez ZOZŻ, teraz zyskują one jeszcze wyższą rangę, jako NAGRODY ŻEGLARSKIE SZCZECINA, za co należą się  serdecznie podziękowania władzom miasta.

 

Nagrody Żeglarskie Szczecina

 

Szczecin, jako miasto o bogatych tradycjach żeglarskich, zyskuje właśnie swoje własne Nagrody Żeglarskie. Pierwszy raz zostaną one przyznane w marcu 2017 podczas uroczystej Gali Żeglarskiej. Poprzedzi ją zgłaszanie kandydatów i wybór nominowanych.

 

Podczas czwartkowej konferencji prasowej ustanowienie nagród zapowiedział Prezydent Szczecina Piotr Krzystek:

– Nagrody to odpowiedź na inicjatywę środowiska żeglarskiego naszego miasta, które ma bogate tradycje i doświadczenie. Szczecin poprzez żeglarstwo buduje swój potencjał, dlatego też chcemy zwieńczyć nasze działania w tym obszarze. Chcemy wyróżniać szczególne osoby oraz instytucje, które wykazały się w żeglarstwie w sposób wyjątkowy. Myślę że poprzez godne wykorzystanie potencjału, który drzemie w tej nagrodzie, utrwalimy w świadomości społecznej, jak ważną rolę żeglarstwo pełni w życiu naszego miasta.

 

Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji; uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim); kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej i wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

 

Kategorii, w których Prezydent Miasta Szczecin (na rekomendację członków Kapituły) będzie mógł przyznać nagrody jest aż dziesięć.

– Główną nagrodę będzie nagroda im. kapitana Ludomira Mączki – zapowiedział żeglarz Piotr Owczarski, członek Kapituły Nagród. – Tym samym patronem zostaje znany żeglarz, podróżnik, postać, która zrosła się ze Szczecinem. Cechą szczególną tej nagrody będzie jej międzynarodowy wymiar.

 

Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za:

 • nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;
 • dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat);
 • za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie.

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy.

 

Pozostałe Nagrody to:

 • Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim). Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Żeglarz Roku – Nagroda przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi regatowemu z Pomorza Zachodniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
 • Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski przyznawana jest osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat.
 • Nagroda Kota Umbriagi. Nagroda stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci.
 • Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina lub Pomorza Zachodniego.
 • Wydarzenie Żeglarskie, jest Nagrodą, którą wyróżnia się organizatora: regat, uroczystości, imprez, koncertów, festiwali, wystaw o tematyce żeglarskiej lub innych nieprzeciętnych wydarzeń z nimi związanych, które zostały zorganizowane na terenie Szczecina lub Pomorza Zachodniego.
 • Młody Żeglarz Roku. Nagroda przyznawana jest okazjonalnie nie częściej niż raz w roku, dla żeglarza w wieku od 13 do 18 lat – mieszkańca Pomorza Zachodniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania.
 • Żeglarska Nagroda Specjalna. Nagroda przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

Nagrody opisane w punktach 1 – 8 przyznawane będą co roku, z zastrzeżeniem, że w razie braku zgłoszeń kandydatur do poszczególnych Nagród lub gdy zgłoszone kandydatury nie będą licowały z prestiżem Nagród Żeglarskich Szczecina członkowie Kapituły będą mogli odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii. Nagrody z punktów 9 i 10 będą przyznawane okazjonalnie.

 

– Kandydatur do poszczególnych nagród będą mogli zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski – zapowiedział Prezes Żeglugi Szczecińskiej Ireneusz Nowak, który także został Członkiem Kapituły.

 

Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą także:

 • Członkowie Kapituły;
 • instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.

Odpowiednie formularze zgłoszeniowe zostaną opublikowane na przygotowywanej stronie internetowej Nagród Żeglarskich nie później niż 10 stycznia 2017 roku. Od tej daty bowiem, aż do 15 lutego, Kapituła będzie przyjmowała zgłoszenia (zarówno drogą elektroniczną jak i listowną). Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień. Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowanej na 25 marca 2017 r.

 

W skład Kapituły Nagród wchodzą osoby, które są autorytetami w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej lub gospodarki morskiej oraz przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin. Członków Kapituły powołuje i odwołuje na czas swojej kadencji Prezydent Miasta Szczecin.

Kapituła Nagród wskazuje Prezydentowi kandydatów na laureatów. Wyboru kandydatów dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostaje on wyłączony z prac Kapituły dotyczących tego wyróżnienia.

 

Skład Kapituły:

 • Janusz Charkiewicz – kapitan jachtowy, działacz żeglarski, członek zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, prezes Klubu Kapitanów Samotników, członek zarządu Yacht Klubu Polski;
 • Wojciech Jacobson – kapitan jachtowy, członek Jacht Klubu AZS w Szczecinie, współtowarzysz morskich podróży kapitana Ludomira Mączki;
 • Radosław Kowalczyk – kapitan jachtowy, członek Klubu Żeglarskiego Bryza w Goleniowie, członek zarządu Klubu Kapitanów Samotników, Yacht Klubu Rzeczypospolitej w Świnoujściu oraz oceanTEAM;
 • Maciej Krzeptowski – dr nauk przyrodniczych, muzealnik morski, kapitan jachtowy, działacz żeglarski; Honorowy Ambasador Szczecina, Honorowy członek Rotary Club w Szczecinie, Członek Yacht Klubu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Piotr Owczarski – żeglarz, kajakarz, członek Komisji Historii Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Yacht Klubu Szczecin,  pomysłodawca Nagród Żeglarskich Szczecina, Alei Żeglarzy w Szczecinie, organizator wypraw żeglarskich i kajakowych dla młodzieży;
 • Timm Stütz – artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator pomorskich łodzi Zeesboot’ów, honorowy członek Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor wystaw fotograficznych i publikacji, w tym o tematyce morskiej;
 • Leszek Zdawski – żeglarz, wicekomandor Floty jachtowej Pomerania Rotary Club Szczecin, członek Rotary Club w Szczecinie, współwłaściciel firmy Legra sc;
 • Witold Zdrojewski – kapitan jachtowy, komandor Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie;
 • Michał Kaczmarczyk – wicedyrektor Biura Prezydenta Szczecina;
 • Ireneusz Nowak – prezes Żeglugi Szczecińskiej.

 

Podczas konferencji prasowej Prezydent Miasta Piotr Krzystek oraz Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Zbigniew Zalewski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie Nagród Żeglarskich Szczecina. Tym samym ZOZŻ został fundatorem dwóch nagród: Rejs Roku i Żeglarz Roku.

 

Ustanowienie Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

  

Pozdrawiam, Tomasz Owsik-Kozłowski rzecznik prasowy  Żegluga Szczecińska

 

Komentarze