Muzeum Morskie w Szczecinie odpływa?

0
551

Niestety media poinformowały Szczecinian, że budowa tej ważnej dla Szczecina placówki kultury morskiej może zostać skreślona z inwestycji dofinansowywanej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Powód – 14 miesięczne opóźnienie przygotowania wymaganej dokumentacji.

W związku z tym doszło do spotkania przedstawicieli, zarówno środowisk wodnych, jak i nauki. 24 marca Piotr Owczarski, Janusz Charkiewicz i Maciej Krzeptowski złożyli na ręce marszałka Olgierda Geblewicza pismo w sprawie zaistniałej sytuacji i zaapelowali o zintensyfikowanie działań na rzecz budowy Muzeum Morskiego w Szczecinie.

Przypomnijmy prawie 60 letnią historię starań o Muzeum Morskie w Szczecinie. Zaraz po II wojnie światowej, około 1947 roku powstała taka placówka w Szczecinie. Uległa jednak szybko likwidacji i została wchłonięta przez Muzeum Pomorza Zachodniego. W 1952 roku w ramach muzeum, później przekształconego w Muzeum Narodowe, powstał Dział Morski, którego jednym z pierwszych pracowników był pionier muzealnictwa i żeglarstwa w Szczecinie – kpt. Kazimierz Haska. Jeszcze w 1949 roku współorganizował on i wykonywał pierwszą wystawę morską otwartą z okazji „Dni Morza”. W latach 1952 – 53 przygotował stałą ekspozycję rybołówstwa i biologii morza, a w latach 1949-1976 brał udział w tworzeniu wszystkich wystaw morskich w Szczecinie.

W 1952 roku podjął pracę w tym dziale dr, późniejszy profesor, Przemysław Smolarek, który wspierany przez kpt. Kazimierza Haskę próbował zainicjować utworzenie w Szczecinie Muzeum Morskiego. W 1959 roku zakończyło się to niepowodzeniem, a dr Smolarek został zmuszony przez ówczesnego dyr. Muzeum – Władysława Filipowiaka do rezygnacji z pracy w muzeum i wyjechał do Gdańska, gdzie dzięki przychylności miejscowych władz, utworzył Muzeum Morskie.

Po jego wyjeździe w Dziale Morskim Muzeum Pomorza Zachodniego skupiła się grupa pasjonatów morza i muzealnictwa morskiego. Poza kpt. Kazimierzem Haską należeli do nich: Wiktor Fenrych, Tadeusz Kowalski, Maciej Krzeptowski i wielu innych. Rozkwit tego działu, dzięki pracy pasjonatów, trwał do lat 70-tych XX w. Jednak ówczesny dyrektor muzeum rozwijał głównie archeologię słowiańską, a Dział Morski stopniowo stał się marginesem muzeum.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat w starania o powstanie Muzeum Morskiego angażowało się wiele osób. Obecnie kontynuatorem ich działań jest Komitet Społeczny „Żeglarski Szczecin”. To komitet zorganizował „Protest szczecińskiego środowiska wodnego w sprawie zmiany lokalizacji Muzeum Morskiego” i przeciwstawił się próbie umieszczenia tej placówki na tyłach Muzeum Narodowego (październik 2008). Wystosował także do władz miasta, województwa i Szczecinian „Apel” w sprawie Muzeum Morskiego (grudzień 2008). W tym dokumencie wzywał władze miasta i województwa, także przedsiębiorstwa gospodarki morskiej i Akademię Morską, do zbudowania szerokiej koalicji wspierającej powstanie Muzeum Morskiego ( zwracając uwagę, że trzeba połączyć siły, aby zbudować tak ważną dla Szczecina i województwa placówkę).

Komitet nadal wspiera ideę powstania Muzeum Morskiego w Szczecinie uważając, że jest ona dla Szczecina placówką kluczową, jednym z głównych filarów marki miasta i regionu. Środowisko wodne Szczecina zainteresowane jest utworzeniem prężnego muzeum. Miasto morskie leżące nad wodą, port o tysiącletniej tradycji, powinien mieć taką instytucję. Uważamy, że w Szczecinie musi powstać placówka z prawdziwego zdarzenia. To powinna być nowoczesna i nieprzeciętna instytucja, na miarę XXI wieku, swoiste Centrum Morskie, które połączyłoby kilka funkcji: muzeum, interaktywnej placówki morskiej, naukową, badawczą, wystawienniczą. To tam organizowano by tak ważne dla mieszkańców regionu wystawy, spotkania, seminaria. Pamiętajmy, że Muzeum Morskie, jako centrum kultury morskiej Regionu, będzie atutem Szczecina, podniesie jego rangę, stanie się jednym z najważniejszych magnesów przyciągających turystów do miasta.

Przypomnijmy, że już w 2008 roku apelowaliśmy do władz o:

 

  • Stworzenie zespołu ludzi, którzy zajmą się tą inwestycją i jego koncepcją, zgodną z oczekiwaniami społecznymi,
  • Opracowanie wieloetapowego i wieloletniego planu budowy Muzeum Morskiego,
  • Ogłoszenie międzynarodowego konkursu na budynek muzeum,
  • Pozyskanie większych środków na jego budowę,
  • Wydzielenie większej działki pod Muzeum,
  • Stworzenie kompleksowego Planu Zagospodarowania Łasztowni.
  • Powiązanie Muzeum z dzielnicą portową, zlokalizowaną na Łasztowni, Centralnym Portem Jachtowym Szczecina na wyspie Grodzkiej, Wałami Chrobrego i Aleją Żeglarzy, oraz całą koncepcją Międzyodrza.

Jesteśmy przekonani, że Muzeum Morskie powstanie. To tylko sprawa czasu.

Piotr Owczarski
Żeglarski Szczecin

 

Komentarze