MŁODZIEŻ U STERU

0
419

Cel został jasno określony i tak wytyczonym kursem „płyniemy” od początku, zgodnie z dobrą praktyką morską. Szkolenia żeglarskie i rejsy są główną nagrodą dla laureatów naszego Programu, uczniów i nauczycieli, a równocześnie podstawową szkołą wychowania morskiego i edukacji morskiej. Łączny nasz dorobek szkoleniowo-rejsowy w ostatnich latach jest naprawdę imponujący – blisko tysiąc (!) uczniów i nauczycieli, z ponad 30-40 szkół, może corocznie zasmakować w ramach Programu wodniackiej i żeglarskiej przygody, od „pierwszego kroku na wodzie”, po bałtyckie i dalsze rejsy pełnomorskie, m.in. z udziałem w międzynarodowych regatach Tall Ships’ Races. Ale zacznijmy od początku. Co to za Program, z młodzieżą u steru jachtów i żaglowców?

„Charakterystyczną cechą  pierwszej żeglarskiej przygody jest moc, z jaką żyje w nas jej wspomnienie Właśnie żegluga dostarcza wrażeń, które piękno przyrody łączą z narzędziem podróży, jako dziełem trudnej i zmyślnej sztuki szkutniczej, a przedziwna sztuka nawigowania pozwala osiągać pod żaglami nawet najbardziej dalekie i niepewne cele” – tak o pierwszych doświadczeniach żeglarskich pisał znany żeglarz i wychowawca żeglarzy jachtowy kapitan Włodzimierz Głowacki. „Gdy siądziesz za sterem i poczujesz jak drży żagiel napięty wiatrem – nie oprzesz się i na wiele lat zapamiętasz to uczucie nieograniczonej swobody, samodzielności i zbratania z siłami przyrody. Zrób pierwszy krok!” – to z kolei zachęta ze strony innego „wilka morskiego” kapitana Krzysztofa Baranowskiego.
      
Właśnie. Zrób pierwszy krok! Tylko od czego zacząć? Tym pierwszym bodźcem może być nawet sam widok pięknego żaglowca wychodzącego z portu, z młodą załogą na rejach (dlaczego mnie tam nie ma?). Może być lektura książki, wycieczka statkiem po porcie, czy weekendowy rejs ze znajomymi ich prywatnym jachtem. Lub wakacyjna szkółka Optymista, młodzieżowy klub żeglarski, albo – gdy jesteś już uczniem liceum czy studentem – od razu pierwszy rejs morski na jachcie lub żaglowcu. Możliwości są różne, a dla młodych ludzi ze Szczecina jest jeszcze unikatowy w skali kraju – Szczeciński Program Edukacji Morskiej (teraz  Edukacji Wodnej i Żeglarskiej) – „Morze przygody – z wiatrem w żaglach”, już od 1995 roku merytorycznie i finansowo prowadzony przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta, a obecnie realizowany przez Pałac Młodzieży. Przez 12 lat – w latach 1996-2008 – Program realizowany był przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, jako tzw. zadanie publiczne Miasta Szczecin, a obecnie jest ponownie – od 2008 r. – tzw. zadaniem własnym Wydziału Oświaty. Laureaci programu, uczniowie i nauczyciele, po „lądowych” konkursach, sesjach i innych działaniach szkolnych i międzyszkolnych, trafiają właśnie w nagrodę na szkolenia praktyczne, od rejsów po porcie statkiem wycieczkowym, dla najmłodszych, poprzez jednodniowe szkolenia podstawowe na Optymistach i DZ-ach, na jeziorze Dąbie, głównie w Ośrodku Morskim Pałacu Młodzieży, po prawdziwe bałtyckie rejsy morskie, dla młodzieży starszej. Te ostatnie odbywały się najczęściej na miejskich jachtach Pałacu Młodzieży, a obecnie Centrum Żeglarskiego na jeziorze Dąbiu – na „Darze Szczecina”, „Zrywie” i „Magnolii”, i na czarterowanych żaglowcach, kiedyś najczęściej na „Kapitanie Głowackim” (byłym „Henryku Rutkowskim”). Po pierwszych rejsach bywa różnie, zwłaszcza gdy nie obyło się bez ”hołdu” złożonego Neptunowi, ale na ogół chcą więcej. Chcą i pływają dalej.

Dalej – na Morze Północne i Wschodni Atlantyk, po Hiszpanię, Anglię i Norwegię – pływają już od 2004 r., uczestnicząc corocznie w głośnych międzynarodowych regatach The Tall Ships’ Races, teraz jako oficjalna młodzieżowa reprezentacja Szczecina, na pokładach szczecińskich jachtów miejskich CŻ – właśnie najczęściej na „Darze Szczecina”, i na czarterowanych żaglowcach. Mają w tym regatowym dorobku czołowe miejsca „Daru Szczecina” i różne wyróżnienia m.in. dla „Magnolii” i „Zrywa”, za najmłodsze załogi regat. Te osiągnięcia to był prawdziwy sukces jachtów, ich kapitanów i młodych załóg, a także Szczecina i szczecińskiego programu edukacji morskiej. Dobrze przy okazji promowali nasze miasto i przyczynili się do przyznania Szczecinowi organizacji finału Tall Ships Races’2007, co było wielkim wydarzeniem w dziejach regionu, i będzie ponownie w 2013 roku.

Program skupia przeciętnie około 40-50 Szkolnych Kół Edukacji Morskiej przy szczecińskich placówek oświatowych, od przedszkoli i szkół podstawowych, po gimnazja, szkoły średnie, placówki specjalne i młodzieżowe kluby żeglarskie, a także pasjonatów morza – nauczycieli, kadrę szkoleniową, ludzi morza… Współpracuje z nami też kilka placówek spoza Szczecina. Ta ciągłość działań wychowawczych, od przedszkolaków po maturzystów i studentów, m.in. Akademii Morskiej („absolwentów” programu), to jedno z ważniejszych osiągnięć organizatorów i realizatorów naszego Programu.  Najczęściej na „Kapitanie Głowackim” wypływają też od 25 lat na morze laureaci Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami, od 1995 r. także w ramach naszego Programu, obecnie prowadzonej przez specjalne Stowarzyszenie.

Tak od ponad 15 lat nasz Program „płynie” dobrym kursem, ze szkoły na morze, z młodymi ludźmi u steru, pod żaglami edukacji morskiej. Corocznie mamy też w szkołach po kilkanaście konkursów i sesji popularno-naukowych (m.in. na temat walorów żeglarskich Szczecina i Pomorza Zachodniego, a także dziejów polskiego żeglarstwa i gospodarki morskiej w Szczecinie), i  oczywiście kolejne szkolenia praktyczne i rejsy. Uchwałą Rady Miasta dotychczasowy Ośrodek Morski Pałacu Młodzieży nad jeziorem Dąbie przekształcony został z końcem 2008 roku w samodzielną placówkę oświatową – Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej i w skrócie Centrum Żeglarskie. Płyniemy dalej, pod banderą Szczecina. Pomyślnych wiatrów.

Informacje i kontakt z realizatorami programu: www.palac.szczecin.pl  edumorska@palac.szczecin.pl, więcej – Wiesław Seidler, tel. (508) 180-035.

Tekst i zdjęcia: Wiesław Seidler

Komentarze