Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2013

0
448

W dniach 3-5 września 2013 odbędą się 17. Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO, na których polscy i zagraniczni przedstawiciele środowisk związanych z gospodarką morską będą prezentowali swoje produkty, technologie, usługi, rozwiązania, osiągnięcia, potencjał oraz plany rozwojowe. 
BALTEXPO stanowić będzie platformę współpracy i kooperacji.

Targi BALTEXPO to także program konferencji i debat, których tematyka stanowi rozwinięcie zagadnień prezentowanych na targach. *Szczegółowa agenda na:  HYPERLINK „http://www.baltexpo.com.pl” www.baltexpo.com.pl

Po raz pierwszy na BALTEXPO odbędzie się dwudniowe Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej,
 z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej , liderów przemysłu morskiego, środowisk naukowych i gospodarczych oraz kooperantów rynku.  

3 września 2013 r.  

Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej  cz.I
- Współpraca ekonomiczna obu krajów – inwestycje, obroty handlowe, przeszkody i wyzwania. 
- Potencjał wzrostu i obszary możliwej przyszłej współpracy.
- LNG i inne innowacyjne rozwiązania na rzecz żeglugi przyjaznej środowisku.
- LNG jako paliwo przeszłości dla Polski i Basenu Morza Bałtyckiego.
- Innowacyjne i przyjazne środowisku projekty statków: wdrożenie technologii i konstrukcja. 


4 września 2013 r.

Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej  cz.II
- Energia z offshore. 
- Nowe wyzwania i perspektywy współpracy Polsko-Norweskiej.
- Morskie farmy wiatrowe – perspektywy współpracy.
- Kooperacja przy budowaniu i konstrukcji dla działań podwodnych i jednostek offshore (OSV).

Ponadto w programie Konferencje:

3 września 2013 r.

Konferencja I: „Rynek Offhore w Polsce”.    
– Perspektywy i uarunkowania realizacji inwestycji offshore w Polsce.
– Mechanizmy wsparcia inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.
– Technologie i rozwiązania na rzecz sektora offshore.
– Źródła finansowania, kryteria wyboru, szanse i zagrożenia.

4 września 2013

Konferencja II: „Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu 
stoczniowego w Polsce – źródła jego finansowania”.
Konferencja III: „Perspektywy rozwoju portów morskich w europie a rozwój 
portów w Polsce”.
– Program rozwoju portów na 2020 rok z perspektywą na rok 2030
– Transport i logistyka w korytarzach transportowych


5 września 2013

Konferencja IV: „Bezpieczeństwo wybrzeża portów i żeglugi”.
Konferencja V: „Technologie sprzyjające rozwojowi żeglugi przyjaznej środowisku”.
Warsztat: „Nowoczesny marketing B2B w gospodarce morskiej – światowe trendy a uwarunkowania” prowadzenia biznesu w Polsce”.
Walne zgromadzenie Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

W targach wezmą udział przedstawiciele z Polski i zagranicy m.in. kraje: Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Korea Płd., Litwa, Niemcy, Norwegia, Korei Pd., Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, USA.

Po raz pierwszy targi odbędą się w Centrum Kongresowo Wystawienniczym AMBEREXPO Gdańsk ul. Żaglowa 11. Głównym Partnerem BALTEXPO są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

W związku z nowymi możliwościami, rozwojem i inwestycjami w obszarze gospodarki morskiej 
zakres tematyczny targów BALTEXPO 2013 obejmuje:

I. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

II. OFFSHORE

III. PORTY I TERMINALE

IV. ŻEGLUGA

V. BEZPIECZEŃSTWO

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

VII. MEDIA, PRAWO, POLITYKA

Wydarzenia i możliwości promocji towarzyszące BALTEXPO 2013:

Internetowa platforma matchmaking-owa zintegrowana z punktami „let’s meet & cooperate” rozmieszczonymi na terenie wystawy, mająca na celu ułatwienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy wystawcami a zwiedzającymi.

Giełda kooperacyjna w formie mini-punktów informacyjnych, stwarzająca możliwość prezentacji na targach potencjału przedsiębiorców rozpoczynających swą działalność w ramach szeroko pojętej gospodarki morskiej (tzw. start-up’ów)

Goście i uczestnicy BALTEXPO:

przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, klastrów 
i stowarzyszeń branżowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji klasyfikacji, certyfikacji i nadzoru, morskich stoczni produkcyjnych, remontowych, jachtowych, stoczni rzecznych, producentów wyposażenia okrętowego, firm zaopatrzeniowych i stoczniowych usług kooperacyjnych, biur projektowych i konstrukcyjnych, banków i kancelarii prawnych, a także reprezentanci portów morskich i rzecznych, specjalistycznych terminali portowych i firm zaplecza portowego, centrów dystrybucyjno – logistycznych, morskich i śródlądowych przedsiębiorstw żeglugowych oraz ośrodków nauki, kształcenia kadr i szkolnictwa morskiego.

Powyższa, nowa formuła Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO została opracowana by odzwierciedlać zmiany, mające miejsce na przestrzeni ostatnich lat i dotyczące zarówno struktur przemysłu morskiego jak i sposobu prowadzenia nowoczesnego morskiego biznesu.

BALTEXPO 2013 TO TARGI NOWEGO OTWARCIA

Nowe usługi, produkty, technologie, nowe rynki zbytu, nowe strategie i rozwiązania

Współczesna gospodarka morska charakteryzuje się jeszcze bardziej dynamicznymi i wciąż postępującymi zmianami w otoczeniu rynkowym, nowymi szansami, wyzwaniami, niszami i czynnikami wzrostu. Na rynku pojawiają się nowe usługi, produkty i technologie, z czym związane jest tworzenie się nowych rynków zbytu. Wymusza to na przedsiębiorstwach z obszaru szeroko rozumianej gospodarki morskiej wypracowanie nowych strategii rozwoju i rozwiązań pozwalających utrzymać i rozwijać swoją przewagę konkurencyjną w nowych wymiarach morskiego biznesu.

NOWE WYZWANIA

Wśród nowych wyzwań dla nowoczesnej gospodarki morskiej i nowego modelu przemysłu stoczniowego 
w Polsce wymienić należy:
Nowe odkrycia podmorskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
Silny popyt na nowe produkty i usługi w sektorze off-shore
Dynamicznie rozwijający się sektor energii odnawialnej, w tym także morskiej energetyki wiatrowej
Silne trendy związane z „ekologizacją” żeglugi (tzw. greening ships) oraz przepisy i regulacje prawne (IMO i UE)

Targi Baltexpo 2013 będą pierwszą i najbardziej reprezentatywną w Polsce próbą pokazania wymienionych wyżej nowych wymiarów morskiego biznesu, stanowiąc dla ich uczestników solidną platformę do nawiązania nowych 
i obiecujących kontaktów handlowych.

Źródło: http://morzaioceany.pl

Komentarze