Międzynarodowe Morskie Mistrzostwa Polski w Darłowie

0
453

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

MIĘDZYNARODOWE MORSKIE ŻEGLEARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI

w ORC INTERNATIONAL i KWR.

od 22 do 25.08.2013 r.

1. Organizatorem regat jest KŻM PZŻ, Urząd Miasta Darłowo, KM TRAMP.

Biuro Regat do 10.08.2013 r. w siedzibie KŻM PZŻ – JKMW „KOTWICA” – adres korespondencyjny:

Al. Jana Pawła II 5 p.102, 81-345 Gdynia; tel./fax: 586204959, mail:

biuro@jkmw-kowica.pl

Biuro Regat po 10.08.2013 r. – KM TRAMP. Marina Darłowo tel. 696818558, mail;

marekrze@op.pl

Współorganizatorzy: Zachodniopomorski OZŻ, Koszaliński OZŻ, MSR, JKMW „KOTWICA”.

Koordynator: KŻM PZŻ.

Kontakt tel.: E. Kinas – 608396808, M. Polański – 501490448, M. Rzemieniewski – 696818558.

2. Klasy, termin i miejsce:

Regaty rozgrywane będą w dniach od 22 do 25.08.2013 r. na wodach Bałtyku

Południowego w rejonie Portu Darłowo, według formuł przeliczeniowych:

ORC INT.

grupa I GPH do 650,

grupa II GPH 650,1 i powyżej

KWR

grupa I wsp.- 1,29 i powyżej,

grupa II wsp. – poniżej 1,29.

Miejsce postoju i baza regat – Marina Darłowo.

Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie się nie mniej niż 5 jachtów.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 5 grupy zostaną połączone.

3. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013 – 2017, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją żeglugi.

4. Zgłoszenia

na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym powinny być dostarczone do organizatora regat do dnia 22.08.2013 r.

Do zgłoszenia należy załączyć kopie: ważnego świadectwa pomiarowego, ubezpieczenia OC jachtu i przelewu wpisowego.

5. Program regat – wg oddzielnego planu.

6. Odpowiedzialność:

Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami.

Ubezpieczenie OC jachtu obowiązkowe.

7. Wpisowe:

Do 10.08.2013 r. w wysokości 150 PLN od jachtu i 15 PLN od każdego członka załogi.

Od 10 do 23.08.2013 r. w wysokości 250 PLN od jachtu i 25 PLN od każdego członka załogi. Wpisowe należy wpłacić na konto KM TRAMP nr rach 53 1500 1096 1210 9001 6569 0000 lub w Biurze Regat najpóźniej w czasie składania zgłoszeń.

8. Punktacja

– wg oddzielnego komunikatu.

9. Nagrody:

Medale i puchary za I, II i III miejsce w grupach i nagrody specjalne.

10. Uwagi:

Program i kategoria regat oraz inne ważne informacje dla uczestników będą podane oddzielnym komunikatem. Strona internetowa regat –www.kzmpzz.pl

11. Sędziowie:

Sędzia Główny Regat – Barbara Grabarz.

 

PLAN RAMOWY MIĘDZYNARODOWYCH MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI w ORC INTERNACIONAL i KWR 22 – 25.08.2013 r.

22.08 czwartek Dzień pomiarowy Przyjmowanie i zapisywanie jachtów i uczestników Sprawdzanie dokumentów i świadectw

23.08 piątek 1000 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE REGAT 1130 – 1800 BIEGI REGATOWE (2 x krótki bieg, 1x średni bieg) 2000 – SPOTKANIE ŻEGLARSKIE 24.08 sobota 1000 -1800 BIEGI REGATOWE (1x długi bieg) 2100 – WIECZOREK ŻEGLARSKI

25.08 niedziela 1000 – 1400 BIEGI REGATOWE (3 x krótki bieg) 1600 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REGAT

 

Źródło: http://kzmpzz.pl/

fot. Natalia Krasakova

fot. Zaruski Cup 2013 

 

Komentarze