Marina Szczecin – pierwsze miejsca sprzedane

0
616

 


W najbliższych tygodniach NorthEast Marina Szczecin zacznie się zapełniać. Będzie to efekt rozpoczynającego się sezonu żeglarskiego i pierwszych podpisanych umów z rezydentami, którzy postanowili cumować swoje jednostki w centrum Szczecina. Tym samym rozpocznie pierwszy pełny sezon w nowym miejskim porcie jachtowym na Wyspie Grodzkiej.

Zainteresowanie miejscami postojowymi w jednej z najnowocześniejszych przystani jachtowych w Polsce jest duże. Już od kilku miesięcy żeglarze kierują do nas swoje zapytania dotyczące zasad i cen cumowania w marinie i dokonują wstępnych rezerwacji. Efektem prowadzonych rozmów, mailingu, obecności NorthEast Marina Szczecin na branżowych targach są pierwsze podpisane umowy. Już 15 żeglarzy zdecydowało się pozostawić w sezonie swoje jachty i motorówki w naszym porcie. Kolejnych kilkunastu zapoznaje się obecnie z dokumentami.

Żegluga Szczecińska zarządzająca mariną przygotowała dla żeglarzy atrakcyjną ofertę postojową. Lokalizacja portu i jego nowoczesne wyposażenie stanowią argument za pozostawianiem swojej jednostki pomiędzy Wyspą Grodzką i Łasztownią. Sukcesywnie przekazujemy zainteresowanym żeglarzom cennik, regulamin, wzór umowy postojowej i deklarację postoju. Jest to komplet dokumentów pozwalający na finalne podpisanie umowy i wykupienie miejsca. Do dyspozycji żeglarzy przygotowaliśmy 49 miejsc rezydenckich i 25 miejsc dla gości nas odwiedzających.

Przy jednej z kej stoi już jacht o długości 18 metrów. Jest to jedna z większych jednostek, jakie może przyjąć port. Zgodnie z deklaracją właściciela pozostanie on w Szczecinie przez około 1 miesiąc, z przerwami na rejsy po okolicy. Pozostałe jednostki cumować będą w różnych okresach, w zależności od deklaracji. Będą to łodzie motorowe i jachty. Jedno miejsce zarezerwowane jest nawet dla skutera wodnego.

Cennik opłat postojowych określony został Uchwałą Rady Miasta Szczecin i kształtuje się następująco:
– 5 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej za pierwsze 30 dni postoju / doba,
– 4 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej od 31 do 90 dnia postoju / doba,
– 3,75 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej od 91 dnia postoju / doba.
Dodatkowo właściciele jednostek będący mieszkańcami Szczecina oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę w Szczecinie uiszczą opłatę przystaniową obniżoną o 30%.

Uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w NorthEast Marina Szczecin zaplanowane jest na 30 kwietnia. O szczegółach dotyczących tego wydarzenia poinformujemy Państwa odrębnymi komunikatami.

 

 

NORTHEAST MARINA SZCZECIN CENNIK 2016

Opłata postojowa określona została zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XV/359/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.

§3.

1. Ustala się opłatę przystaniową za postój jednostek pływających w Porcie Jachtowym przy wyspie Grodzkiej w Szczecinie w wysokości:

 1. 1)  5 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej za pierwsze 30 dni postoju/doba,

 2. 2)  4 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej od 31-90 dnia postoju/doba,

 3. 3)  3,75 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej od 91 dnia postoju/doba.

 1. Ustala się opłatę przystaniową za postój jednostek wielokadłubowych (katamarany, trimarany) w wysokości 1,5 krotności (150%) opłaty ustalonej w § 3 ust.1.

 2. Opłat przystaniowych nie pobiera się od jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, WOPR, Policji i Straży Miejskiej oraz innych jednostek pływających realizujących zadania administracji rządowej zlecone z mocy ustaw.

 3. Właściciel jednostki pływającej będący mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Szczecinie uiszcza opłatę przystaniową, o której mowa w ust. 1 lub 2 obniżoną o 30%.

 4. Dopuszcza się stosowanie zwolnień z opłat wymienionych w § 3 ust. 1 lub ust. 2 lub ustalenie opłat przystaniowych niższych niż określone w ust. 1 lub 2 dla jednostek pływających biorących udział w imprezach organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin.

 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecin do stosowania zwolnień z opłat przystaniowych lub ustalania niższych opłat przystaniowych, w przypadku o którym mowa w ust. 5

§ 4. Opłaty, o których mowa w niniejszej uchwale, są opłatami brutto. § 5. Ustala się wysokość opłat dodatkowych, w szczególności:

 1. 1)  Dotyczących opłat za energię elektryczną, wodę na podstawie rzeczywistego zużycia według faktur dostawcy plus

  kosztów obsługi administracyjnej,

 2. 2)  Opłat z tytułu bezumownego korzystania z nabrzeży w wysokości 250,00 zł brutto plus opłata wynikająca z cennika

  w przypadku postoju jednostki bez uprzedniego zgłoszenia. 

 

Komentarze