Likwidacja stopnia instruktora żeglarstwa? – kto się szkoli – wie

0
369

Referujący to zagadnienie przedstawiciel Federacji Szkół Żeglarskich ISSA Poland zwrócił uwagę na pewne mankamenty ustawy, jak m.in. brak w niej stopnia „instruktora żeglarstwa”, a w szczególności zapisów – kto może szkolić na ten stopień i organizować egzaminy. Postuluje się, by uwolnić żeglarstwo rekreacyjne od konieczności posiadania stopni żeglarskich, ale przy rejsach komercyjnych konieczny byłby skipper (kapitan), z zawodowym certyfikatem. Te zasady z braku przepisów wykonawczych jeszcze w bieżącym sezonie nie będą obowiązywały.

Dalej Michał Korneszczuk, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, mówił o ośmiu kategoriach najczęściej spotykanych wypadków związanych z wodą i jachtami, bogato ilustrując to slajdami. Otóż na ósmym miejscu (stosunkowo rzadko) występują wypadki związane z transportem i slipowaniem jachtów. Siódme miejsce to pożary jachtów żaglowych i motorowych, w tym także pożary hangarów z jachtami. Szóste miejsce zajmują zatonięcia jednostek. Piąte – to awarie techniczne, np. złamanie masztu lub uszkodzenie innych części jednostki. Czwarte miejsce zajmują wszelkiego rodzaju kradzieże, włamania, także wandalizm. Trzecie miejsce – to wejście jednostki na mieliznę, sztrandowanie (wyrzucenie na brzeg). Drugie miejsce zajmują wypadki związane z tzw. siłą wyższą (uderzenie pioruna, „cofka” w porcie i podobne). Pierwsze miejsce zajmują wszelkiego rodzaju kolizje pomiędzy jachtami oraz urządzeniami znajdującymi się na wodzie. Statystyki te sporządzono na podstawie wypadków odnotowanych przez światowe biura ubezpieczeniowe.

W ostatniej części spotkania mówiono o organizacji regat morskich, a w szczególności zasadach wyposażenia jachtów w środki zapewniające bezpieczeństwo. Jak wiadomo tzw. Karty Bezpieczeństwa wydawane przez urzędy morskie, a także Spisy Wyposażenia Ruchomego, oraz zapewniające bezpieczeństwo, przestały w stosunku do mniejszych jednostek obowiązywać. Jednostki te startowały w regatach morskich i nadal będą brały w nich udział. Muszą więc kierować się zasadami bezpiecznej żeglugi. Tu właśnie Morskie Stowarzyszenie Regatowe rekomenduje przygotowane rozwiązania; w zależności od kategorii regat, która wynika z akwenu, należy na jachcie mieć odpowiednie wyposażenie.

Kolejnym tematem spotkania były przepisy regatowe. Omawiał je szef Kolegium Sędziów ZOZŻ Tomasz Paterkowski. Wykład na temat przepisów ilustrowany był slajdami z animacjami. Przedstawiano na nich najczęściej występujące sytuacje kolizyjne i konfliktogenne, m.in. na starcie i przy okrążaniu znaków kursowych.

kpt. Andrzej Gedymin – „Kurier Szczeciński”

Komentarze