Liczyli, że prześpimy

0
663

W ostatnich dniach działacze Związunia zalali media żalami nad bezczynnością… rządu w sprawie wydania rozporządzenia demonopolizującego egzaminowanie na patenty. Rzecz została ochoczo podchwycona przez opozycję, pojawiły się teksty o niszczeniu żeglarstwa przez PO.
Efekt  został osiągnięty. Resorty, a to rozporządzenie wydają nie wiedzieć czemu aż dwa, dostały biegunki legislacyjnej. Produkt był taki, jak przy biegunce:http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2197&page=0  .
Wariackie tempo prac podsycne przez ataki medialne: koniec kwietnia pierwszy projekt po dwuletniej przerwie, konsultacje do 2 maja, 13 maja spotkanie koordynacyjne dwóch ministerstw, 15 maja drugi projekt, uzgodnienia do 17 maja, sprzyjał brakowi konsultacji społecznych.
I o to musiało chodzić autorom medialnej kampanii, którzy liczyli, że pozbawione etatowych pracownikow i zawodowych działaczy organizacje wolnościowe coś prześpią.
Nie udało się ani w kwietniu, ani w maju. Demobilizacja liberatorów nie nastąpiła. Do ministerstw napłynęły uwagi, opinie i protesty różnych organizcji. A najnowsze stanowisko Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zamieszczam poniżej – dziękuję Radzie Armatorskiej SAJ.

A mnie jakoś tak po głowie chodzi Kodeks Honorowy Boziewicza.

No tak, ale do tego wymagana jest zdolnośc honorowa.

Zyjcie wiecznie !

Don Jorge

——————————–
.

Szanowna Pani Anna Wypych -Namiotko                                                                                 Gdańsk, 2013-05-17

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

 

 

dot. GT-4mw-020-09/13

Szanowna Pani Minister, 

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych pragnie wyrazić zadowolenie z faktu wprowadzenia w datowanym na 15 maja projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzenia egzaminu zmian w stosunku do poprzedniej wersji. Zmiany te usuwają część przyczyn naszych zastrzeżeń wyrażonych w piśmie z 26 kwietnia br.

Ze względu na dramatycznie napięty terminarz prac określony w piśmie przewodnim do obecnego projektu ograniczymy się do jednej uwagi, której uwzględnienie jest bezwzględnie konieczne dla dotrzymania woli ustawodawcy zmierzającego do demonopolizacji procesu egzaminowania.

§3.1 punkt 7 powinien uzyskać treść:

7) w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w jednym egzaminie w zakresie uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych (patenty, certyfikaty, licencje żeglarskie i motorowodne) w turystyce wodnej.”

Analogicznie w §3.2 słowa „uprawnienia do uprawiania” należy zastąpić przez „dokumenty kwalifikacyjne (certyfikaty, patenty ,licencje żeglarskie i motorowodne)”.

Zaproponowana zmiana otworzy dostęp do egzaminowania osobom z praktyką w innych organizacjach niż monopolistyczne dotychczas właściwe związki sportowe, zarówno działających w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Dotychczasowy zapis należało odczytywać jako eliminujący taka możliwość, wbrew woli ustawodawcy.

 

Z wyrazami szacunku

( – ) j.kpt.ż.w. Andrzej Remiszewski

Prezes SAJ

 

Za zgodą: www.kulinski.navsim.pl

Komentarze