Korespondencja w sprawie kładki nad Motławą….

0
424

Przedstawiamy Wam korespondecje w sprawie kładki nad Motławą, która ukazała się w miesięczniku Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.

Znużeni
przedłużającym się sporem i powtarzającymi się coraz bardziej absurdalnymi
szczegółami proponowanej kładki n a Ołowiankę przesłaliśmy do Pana Prezydenta
Gdańska pismo z propozycją bardziej racjonalnego i efektywnego wydania
przewidzianej na to sumy 13 milionów zł

(pismo nr 1).
Po pewnym czasie otrzymaliśmy odpowiedź (pismo nr 2), podpisaną przez Pana
Wiceprezydenta Bojanowskiego, z wyliczonymi zaletami planowanego połączenia
Ołowianki z Zamczyskiem (Według nas znacznie taniej i bezkonfliktowo dającymi
się uzyskać za pomocą promu

i autobusu).
Nie podjęto nawet próby ustosunkowania się do naszej propozycji. Decyzja
została podjęta i koniec! Na to wysłaliśmy odpowiedź (pismo nr 3) z dodatkowym
uzasadnieniem naszego stanowiska. Charakterystyczne jest, że Redakcja
„Dziennika Bałtyckiego”, która niedawno wręcz zachęcała do publicznej dyskusji
na ten temat, zamieściła tylko odpowiedź Prezydenta Miasta. Tak jakby nasze
pisma nie były głosem w dyskusji! Wobec tego publikujemy je w naszym
miesięczniku, wraz z pierwszym głosem Czytelnika, który do nas wpłynął.
Zapraszamy do wypowiedzi na ten ważny temat. Nie możemy dopuścić do zatkania
Motławy, będącej od ponad tysiąca lat życiodajną arterią wodną naszego miasta,
tego rodzaju szlabanem!


Komentarze