Konkurs „Pisz i Płyń”

0
737

Rozpoczynamy konkurs „Pisz i Płyń” organizowany przez portal SailBook.pl w ramach regat SailBook Cup 2013 pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Honorowego Konsula Szwecji w Gdańsku oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Parterami projektu są Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie i Gmina Pruszcz Gdański.

 

Zachęcamy młodzież w wieku 15-18 lat z trzech regionów (Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie i Gmina Pruszcz Gdański) interesującą się żeglarstwem do udziału w konkursie i wysłania własnej morskiej opowieści na adres news@sailbook.pl

Na zwycięzców z każdego regionu czeka wspaniała nagroda – uczestnictwo w najdłuższych regatach w Polsce – SailBook Cup 2013. Jest to tygodniowa impreza żeglarska rozgrywająca się na Bałtyku na trasie Gdańsk-Visby-Gdańsk. Rejs zwycięzców odbędzie się w dniach 3-10 sierpnia 2013 r. Laureaci II i III miejsc otrzymają odzież żeglarską Henri Lloyd.

Naszym celem jest promowanie żeglarstwa jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu. Jesteśmy przekonani, że czynny udział w regatach pomoże wykształcić w młodzieży zarówno hart ducha, jak i szacunek do sił przyrody. Chcemy pokazać młodym ludziom to, co w żeglarstwie najcenniejsze: uroki tradycyjnego żeglowania, szacunek do morza, zwyczajów i kultur narodów żyjących z jego dobrodziejstw.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i nadsyłania prac! Konkurs potrwa do 31 maja.

Regulamin Konkursu „Pisz i Płyń”

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest portal sailbook.pl, ul. Kopernika 43A/1, 83-000 Pruszcz Gdański
 2. Partnerami konkursu są Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański.
 3. Konkurs jest organizowany w ramach regat Sailbook Cup – najdłuższych morskich regat na Bałtyku.
 4. Konkurs będzie odbywał się co roku. Jest jednoetapowy.
 5. Celem niniejszego konkursu jest:
  • promowanie żeglarstwa jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu,
  • zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w regatach, które pomagają wykształcić w dzieciach hart ducha i szacunek do sił przyrody,
  • upowszechnianie aktywnego wypoczynku na łonie przyrody,
  • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji słowa.
 6. Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie morskiej opowieści. 

II. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-18 lat z trzech regionów: Gminy Cedry Wielkie, Miasta Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański.
 2. Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie.

III. Założenia organizacyjne

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres news@sailbook.pl morskiej opowieści oraz skanu podpisanej karty uczestnika (załącznik nr 1).
 2. Opowieść musi wiązać się z tematyką żeglarską. Forma dowolna – 2-3 strony znormalizowanego maszynopisu (ok. 3600 do 5400  znaków).
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2013 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19 czerwca 2013 r.

IV. Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest uczestnictwo w regatach Sailbook Cup 2013. Jest to tygodniowa impreza żeglarska rozgrywająca się na Bałtyku na trasie Gdańsk-Visby-Gdańsk. Rejs odbędzie się na jachcie s/y Quick Livener. Przyznane zostaną trzy I nagrody.
 2. Nagrodą za zajęcie II i III miejsca jest odzież żeglarska firmy Henri Lloyd. Przyznane zostaną trzy II i  trzy III nagrody.
 3. Rejs zwycięzców odbędzie się w dniach 03.08.2013 r. – 10.08.2013 r.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, a także do odrzucenia prac niespełniających warunków niniejszego regulaminu.
 3. Do oceny prac konkursowych zostanie powołane jury. Decyzja jury jest ostateczna.
 4. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronie www.sailbook.pl
 5. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.sailbook.pl i stronie regat www.sailbookcup.pl oraz mogą zostać opublikowane na stronach partnerów konkursu.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań portalu sailbook.pl
 7. Uczestnicy nagrodzeni udziałem w regatach zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział w rejsie (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza (załącznik nr 3).
 8. Osobą udzielającą wyjaśnień dotyczących konkursu jest: Anna Knoch, tel. 58 775 99 58, knoch@pruszcz-gdanski.pl

 

Regulamin konkursu

Karta uczestnika konkursu

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika

Zgoda rodziców na rejs

 

Komentarze