Konkurs fotograficzny – Kanał Elbląski w obiektywie wodniaków

0
689

Długotrwały i uciążliwy dla wszystkich użytkowników remont Kanału Elbląskiego dobiega końca. W tym samym czasie powstał nowy budynek Izby Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec, do którego będą przeniesione eksponaty. Kanał i muzeum będą otwarte w pierwszych dniach maja 2015 r. W styczniu 2015 r. wyłoniono wykonawcę ekspozycji muzeum a będzie ona odmienna od poprzedniej, znacznie bogatsza, dwukrotnie większa kubaturowo, ma zawierać szereg nowych elementów.

 

 

Na piętrze znajdą swe miejsce prawdziwe rarytasy: elementy wyposażenia maszynowni, drewniane modele odlewnicze, unikatowe dokumenty archiwalne i miejsce dla nas –użytkowników, w wieku od 1 do lat 100.

Parter to część historyczno – krajoznawcza. To tu poznamy historię powstania Kanału, fakty oczywiste i zapełnienie nie znane. Jednym z elementów ekspozycji mają być zdjęcia przedstawiające Kanał Elbląski, w ciekawym ujęciu zaprezentowanym w fotografii artystycznej, obrazującej cztery pory roku. Niestety, w czasie pozostałym do otwarcia ekspozycji nie da się wykonać takich zdjęć. Jedynym sposobem jest uzyskanie ich od fotoamatorów, użytkowników Kanału Elbląskiego. Z pomysłem zorganizowania otwartego konkursu fotograficznego zwrócił się do nas wykonawca ekspozycji, firma Boltimor sp. z o.o. , fundując ciekawe nagrody.

Głównym celem konkursu jest wybranie zdjęć o dużym ładunku emocjonalnym i dużej wartości artystycznej, prezentujących Kanał Elbląski oczami jego użytkowników. Oczekujemy fotografii obiektów Kanału Elbląskiego ciekawie kadrowanych,  nietypowo oświetlonych, zaprezentowanych w unikatowy, innowacyjny sposób.

Szczegóły konkursu zawiera Regulamin

Rozstrzygniecie 15 marca 2015 r.

Sławek Dylewski

http://navicula.org.pl 

 

Komentarze