Komunikat szkoleniowy nr 3/2013

0
635

 

W dniu 22.06.2013 r. w PZŻ Warszawa odbyło się spotkanie informacyjno szkoleniowe dla przedstawicieli OZŻ zajmujących się wspomaganiem organizacji egzaminów żeglarskich PZŻ.

 Na spotkaniu tym przedstawiono nowe poprawione procedury organizacji przez PZŻ egzaminów na patenty żeglarskie oraz zaprezentowano nowe druki stosowane w egzaminach.

Organizatorzy szkolenia przygotowujący kandydatów do egzaminów żeglarskich winni zapoznać się ze zmianami jakie nastąpiły od chwili wejścia w życie nowego Rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej oraz informować o tych zmianach zainteresowane osoby jak również stosować nowe druki egzaminacyjne, które są do pobrania TUTAJ lub na naszej stronie głównej w zakładce SZKOLENIE ŻEGLARSKIE.

Ponadto przekazano informację:

– o obowiązku ubezpieczenia jachtu użytego do egzaminu w zakresie NW załogi,

– wszystkie osoby znajdujące się na jachcie podczas egzaminu (łącznie z egzaminatorem) muszą posiadać na sobie środki ratunkowe,

– oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich musi być podpisane przez obojga rodziców,

– na każdym jachcie użytym do egzaminu musi być silnik, nie dopuszcza się podczas egzaminu zmiany jachtu.

Członek KSz PZŻ Leszek Batko 

 

Komentarze