KOMUNIKAT PRASOWY – płyniemy na regaty – zapraszamy na pożegnanie „Fryderyka Chopina”…

0
410

SZCZECIŃSKI  PROGRAM 
EDUKACJI  WODNEJ  I 
ŻEGLARSKIEJ

MORZE  PRZYGODY – Z  WIATREM 
W  ŻAGLACH”

Płyniemy na regaty – początek wielkiej
przygody…

     
Kolejna wielka przygoda
szczecińskiej młodzieży na morzu rozpoczęła się praktycznie jesienią ub. roku,
kiedy ogłoszony został nabór do oficjalnej reprezentacji naszego miasta w
tegorocznych, wielkich międzynarodowych regatach The Tall Ships Races’2012.
Tradycyjnie jedna nasza „załoga” będzie na pokładzie „Daru Szczecina”, a druga
na żaglowcu „Fryderyk Chopin”; całość tej wspaniałej imprezy rozpocznie się 4
lipca w historycznym St. Malo we Francji, nasz „Dar Szczecina” jest już w
drodze na start regat, natomiast „F. Chopin” rusza za nim w czwartek 21 bm. Na
początek, przed przybyciem do St. Malo właściwej reprezentacji, obsadę tzw.
rejsów doprowadzających stanowią laureaci naszego Programu, a na „Darze
Szczecina” także Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami. To oni jako pierwsi
pożegnali Szczecin podczas Dni Morza – w niedzielę 10 bm. (na zdjęciu),
następnie z kapitanem Jurkiem Szwochem przeprowadzili „Dar Szczecina” do
niemieckiego Bremerhaven, gdzie zamieniła ich nasza załoga, złożona z uczniów
Zespołu Szkół Technicznych i Morskich. Oni żeglują teraz do francuskiego
Calais, tam zamieni ich następna ekipa Szkoły Pod Żaglami i już oni pozostaną
na pokładzie do St. Malo. Tylko kapitan i jego zastępca stanowią stałą część
załogi, od wyjścia ze Szczecina i podczas całych regat, do ich zakończenia w
Irlandii…

      Plan przejścia „F. Chopina” ze Szczecina
do St. Malo jest nieco inny, cała jego młodzieżowa załoga – oprócz armatorskiej
kadry oficerskiej, z kapitanem Andrzejem Mendrygałem – to uczniowie i
nauczyciele szkół szczecińskich, laureaci Szczecińskiego Programu Edukacji
Wodnej i Żeglarskiej. Reprezentują Szkolne Koła Edukacji Morskiej
z 10 placówek  – z Gimn. 6, ZSTiM, VII
LO, ZSE-E, ZS 3,4,6 i 8, MOS 1 i SOSW dla Dzieci Niesłyszących, część razem z
Opiekunami Kół. Większość z nich zaokrętuje na „F. Chopinie” w czwartek rano 21 bm., a na godz. 12.00 – przy Wałach
Chrobrego – zapraszają kolegów ze
swoich szkół i z pozostałych Kół, a także wszystkich zainteresowanych i szczecińskie media, na pożegnanie
żaglowca. Warto przypomnieć, że portem macierzystym „F. Chopina” jest Szczecin,
i tak – ze Szczecinem na rufie – ruszą wokół Europy, na morską przygodę, z
częściową podmianą załogi planowaną w Belgii, w Brugii. Obie nasze jednostki –
„Dar Szczecina” i „F. Chopin” – spotkają się 4 lipca w St. Malo, skąd załogi „doprowadzające”
wrócą autokarem do Szczecina, a na ich miejsce zaokrętuje właściwa, oficjalna
reprezentacja, by walczyć o dobre miejsce w regatach i promować morski
Szczecin.

     Dodam, że łącznie w tych rejsach
„doprowadzających” będzie 53 laureatów naszego Programu i 18 Szczecińskiej
Szkoły Pod Żaglami, a z kolei reprezentacja – dwie załogi „Daru Szczecina” i
trzy „F. Chopina”, wymieniane w portach etapowych regat – będzie liczyła w tym
roku aż 130 młodych ludzi. Większość z nich oklaskiwaliśmy już podczas Dni
Morza, podczas ulicznej parady żeglarskiej na Wałach Chrobrego (na zdjęciach),
w barwach Programu i Szczecina. Pomyślnych wiatrów!!!

 

                                                       
                        Tekst i
zdjęcia: Wiesław Seidler

                                                                                        tel.
(508) 180-035

Komentarze