KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO WYGAŚNIĘCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU W SPRAWIE UPRAWIANIA ŻEGLARSTWA Z DNIA 9 CZERWCA 2006

0
492

Przypominamy, że zgodnie z § 91 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. dnia 15 października 2012 r. tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 53a ustawy o sporcie kwalifikowanym czyli Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa.

Ponieważ reguluje ono kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa i tryb ich uzyskiwania, a więc między innymi sposób prowadzenia egzaminu na patenty żeglarskie, wszystkie egzaminy na stopnie żeglarza jachtowego i sternika jachtowego muszą być przeprowadzone do 15 października 2012 włącznie.

Również do 15 października będą przyjmowane Wnioski o nadanie stopni jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego na podstawie stażu (decyduje data stempla pocztowego).

Egzaminy, które odbędą się po 15 października nie będą ważne.

 

http://www.pozz.org.pl/

 

Komentarze